มร.เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แถลงโตโยต้าพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
ในการลดการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศ ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556

alt

มร.ทานาดะ กล่าวว่า “ตามที่ทางภาครัฐได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่กระแสไฟฟ้าในบางพื้นของประเทศอาจจะขัดข้องหรือดับลง
ในวันที่ 5 เมษายน 2556 เนื่องจากเป็นวันที่มีปริมาณพลังงานไฟฟ้าสำรองในประเทศต่ำที่สุด พร้อมกับได้ขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการ
ในการลดใช้พลังงานในวันดังกล่าว ซึ่งทางโตโยต้ายินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่”
        
“สำหรับกรณีดังกล่าว บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะหยุดการทำงานของโรงงานโตโยต้าทั้ง 3 แห่ง ในวันที่ 5 เมษายน 2556 โดยจะมีการทำงาน
ชดเชยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 และได้ดำเนินการปรึกษาหารือกับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนตลอดห่วงโซ่การผลิตของโตโยต้า (Toyota Supply Chain)
เพื่อให้ความร่วมมือภาครัฐ โดยการพิจารณาหยุดหรือลดกำลังการผลิตลงอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลของการลดใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม
ในวงกว้าง” มร.ทานาดะ กล่าวในที่สุด