Chevrolet ประเทศไทย เตรียมเปิดตัว SUV รุ่นใหม่เร็วๆนี้ แต่อาจไม่ใช่ Blazer / Equinox !

ข่าวล่ามาแรงประจำปี 2019 นี้ คงหนีไม่พ้นเรื่องของ Chevr … อ่านเพิ่มเติม Chevrolet ประเทศไทย เตรียมเปิดตัว SUV รุ่นใหม่เร็วๆนี้ แต่อาจไม่ใช่ Blazer / Equinox !