เครื่องยนต์ Rotary เคยมีจุดเด่นที่ช่วยทำให้ Mazda มีชื่อเสียงในระยะหนึ่ง ด้วยการนำไปติดตั้งลงในรถสปอร์ตรุ่นตำนานอย่าง RX-7 จนถึง RX-8 แต่เมื่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เครื่องยนต์ชนิดนี้ต้องเปลี่ยนบทบาทไป จากเดิมที่ต้องให้เครื่องยนต์ Rotary เป็นพละกำลังตั้งต้นในการขับเคลื่อน ก็แปรสภาพให้กลายเป็นขุมพลังขนาดย่อมที่สามารถปั่นพลังงานไฟฟ้าเสริมในรถยนต์ไฟฟ้า

(Mazda Range Extender Prototype)

Mazda ประกาศยืนยันแล้วว่าจะเดินหน้าพัฒนาเครื่องยนต์ Rotary สำหรับติดตั้งลงในรถยนต์ไฟฟ้าชนิดขยายระยะทางวิ่งสูงสุด REEV ภายในปี 2020 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ ‘Sustainable Zoom-Zoom 2030’

ในเบื้องต้น Mazda จะพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า EV ที่เก็บพลังงานในแบตเตอรี่และ รถยนต์ไฟฟ้าชนิดขยายระยะทางวิ่งได้ REEV ที่มีจุดเด่นให้เครื่องยนต์สามารถปั่นพลังงานไฟฟ้าเพื่อยืดระยะทางวิ่งสูงสุด หมดความกังวลเมื่อขับขี่ทางไกล และเมื่อผสมผสานจุดเด่นของเครื่องยนต์ Rotary ที่มีขนาดเล็กและพละกำลังสูง

(Mazda Range Extender Prototype)

นโยบาย Mazda Sustainable Zoom-Zoom 2030 คืออะไร?

คือกลยุทธ์ที่ Mazda คาดหวังว่ารถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์มาตรฐานจะควบรวมกับขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าในอัตราส่วน 95% ภายในปี 2030 ส่วนรถยนต์แบตเตอรี่มีอัตราส่วนเพียง 5% เท่านั้น นอกจากนี้ Mazda ยังจะขยายขีดความสามารถของเครื่องยนต์สันดาปภายใน

Mazda มุ่งมั่นที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยเฉลี่ย จากระดับกระบวนการผลิตไปสู่รถยนต์วิ่งบนถนนจริง (Well – to- Wheel) ลง 50% ภายในปี 2030 และจะลดลงถึง 90% ภายในปี 2050

ที่มา : Motor1.com