หนึ่งในทุกข์ของผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้ถนนคือปัญหาเสียงดัง ทั้งจากรถยนต์และจักรยานยนต์ จนภาครัฐของอังกฤษมองว่าปัญหานี้ มีผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพของ ผู้ที่ต้องทนฟังเสียงเป็นเวลานาน ทำให้เกิดแนวคิดนำกล้องตรวจจับหมายเลขทะเบียนอัตโนมัติ (ANPR : Automatic Number Plate Recognition) มาเพิ่มลูกเล่นตรวจวัดระดับเสียง หวังช่วยคลี่คลายปัญหานี้

กรมขนส่งของประเทศอังกฤษระบุว่า จะทดลองใช้กล้อง ANPR ที่มีระบบวัดระดับความดังท่อไอเสียในหลายจุด เป็นเวลานาน 7 เดือน มีเป้าหมายเป็นรถยนต์ และจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงท่อไอเสีย รวมไปถึงผู้ที่ชอบเบิ้ลเครื่องด้วย โดยปัจจุบันกฎหมายของอังกฤษอนุญาตให้ รถยนต์มีเสียงดังไม่เกิน 74 เดซิเบล

สำหรับกล้อง ANPR ที่ใช้งานจริงแล้ว มีจำนวนราว 8,700 ตัว ด้านระบบตรวจวัดเสียงที่จะเพิ่มเข้าไปนั้น ออกแบบมาให้คำนวณปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการทั้ง ประเภทของรถยนต์, เสียงดังของสิ่งแวดล้อม, และความเร็วที่รถยนต์ทั่วไปใช้บนถนนเส้นนั้นๆ เพื่อลดโอกาสที่จะมีความคลาดเคลื่อนให้น้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่มีการทดลองกล้อง ANPR พร้อมระบบตรวจวัดเสียง จะไม่มีการปรับผู้ที่ละเมิดกฎหมาย แต่มีการทิ้งท้ายเอาไว้ว่า หากผลการทดลองเป็นไปได้ด้วยดี จะมีการเสนอให้นำระบบนี้มาบังคับใช้ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกฎหมายควบคุมมลพิษเสียงต่อไป

ที่มา: autoexpress, evo