Dyson บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ประกาศตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV ในสิงคโปร์

Dyson บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงเรื่องเครื … อ่านเพิ่มเติม Dyson บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ประกาศตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV ในสิงคโปร์