หลายคนมีความเชื่อว่าการที่มูลนก หรือขี้นกตกใส่เป็นสัญลักษณ์ของโชคดี แต่ถ้าขี้นกที่ว่าตกใส่รถยนต์แล้วปล่อยไว้โดยไม่ล้างออกนี่ ไม่ใช่เรื่องดีกับเจ้าของเป็นแน่แท้ เพราะประสิทธิภาพการทำลายล้างสีรถของปฏิกูลนี้สูงมากจน Ford ถึงกับต้องพัฒนามูลนกปลอมขึ้นมา ไว้ทดสอบความทนทานสีรถยนต์โดยเฉพาะ

Ford ยุโรป มีการทดสอบมูลนก (bird poop test) เพื่อพัฒนาสารเคลือบสีตัวถังให้ทนทาน ด้วยการพัฒนามูลนกจำลอง สำหรับพ่นสเปร์ยพื้นผิวทดสอบโดยเฉพาะ ก่อนนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 60 และ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที เพื่อให้เหมือนการใช้งานจริง ซึ่งผู้ใช้งานอาจต้องทิ้งรถยนต์ที่มีคราบมูลนกไว้กลางแดด

Ford ยังทดสอบความทนทานของสีต่อแสงด้วยการฉายแสง ultraviolet ในห้องทดสอบเป็นเวลา 6,000 ชั่วโมง เทียบเท่า 250 วันภายในห้องทดสอบ หรือ การจอดรถยนต์ไว้กลางจุดที่สว่างที่สุดในโลกเป็นเวลา 5 ปี รวมถึงทดสอบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิระหว่างร้อนจัดและเย็นจัด เพื่อพัฒนาสีให้มีการลดและขยายตัวน้อยที่สุด ทั้งยังมีการทดสอบในสภาวะความชื้นสูง และมีความเค็มของเกลือสูงด้วย

Ford ได้ให้คำแนะนำการทำความสะอาดมูลนกบนรถยนต์ด้วยว่า ควรเช็ดมูลนกออกทันทีที่พบ รวมทั้งล้างรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ ด้วยน้ำอุ่นและใช้ฟองน้ำพร้อมแชมพูที่มีค่า pH เป็นกลาง ปิดท้ายด้วยการลง wax อย่างน้อยปีละหนึ่งหรือสองครั้ง เพื่อให้สีเงางามนานขึ้น และทนทานต่อสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสีได้มากขึ้น

ที่มา: Ford