เราจะพาไปชมการจับมือของบริษัทเกาหลีอย่าง Hyundai Motor และ Kia Motors กันบ้าง หลังทั้งสองประกาศที่จะพัฒนาระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าผ่าน Solar Cell ร่วมกัน เพื่อลดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในรถยนต์ทั่วไป และเพิ่มระยะเดินทางในรถยนต์ไฟฟ้า เบื้องต้นได้พัฒนาระบบ Solar Cell ขึ้นมาแล้ว 3 แบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

First-generation solar roof system

ออกแบบมาสำหรับรถยนต์ Hybrid มีส่วนประกอบเป็นแผ่น Solar ที่ทำจาก Silicon ทั่วไป ติดตั้งบนหลังคารถยนต์ตามปกติ โดยระบบสามารถชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ในระดับ 30 – 60% ต่อวัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม

Second-generation semi-transparent solar roof system

พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก เพื่อรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน ซึ่งทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า แตกต่างจากแบบแรกตรงที่มีคุณลักษณะโปร่งแสง สามารถติดตั้งแทนหลังคาแบบ Panoramic Sunroof ให้ผู้ใช้งานได้ชมวิวบนท้องฟ้า ไปพร้อมกับการชาร์จไฟ ทั้งยังสามารถนำไปติดตั้งในรถยนต์ไฟฟ้าได้ด้วย

การนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับรถยนต์ Hybrid ยังช่วยลดอัตราสิ้นเปลืองและการปล่อยมลพิษ นำไปสู่ยอดส่งออกที่สูงกว่าเดิม เนื่องจากกฎหมายควบคุมมลพิษในหลายประเทศ นับวันจะมีแต่ความเข้มงวดขึ้น

 

Third-generation lightweight solar-lid system

เทคโนโลยีนี้ยังคงอยู่ระหว่างการศึกษา โดยมีโครงสร้างเป็นแผง solar ที่ติดตั้งบนหลังคาและฝากระโปรง เพื่ออัตราการชาร์จไฟสูงสุด ในระบบยังมีส่วนควบคุมและแบตเตอรี่มาด้วย เพื่อทำหน้าที่เปลี่ยนอนุภาคของแสง จากพระอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้า

หากมีการนำแผง solar ขนาด 100W มาใช้ และได้รับแสงที่มีความเข้มของรังสีในอัตรา 1000 W/㎡ (เทียบเท่าแสงตอนเที่ยงวัน) ระบบสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้ 100Wh ต่อชั่วโมง โดยส่วนควบคุมจะคอยจัดการทุกอย่าง รวมไปถึงการลด load ของตัวปั่นกระแสไฟฟ้าแบบ AC ในรถยนต์ด้วย

Hyundai Motor Group เปิดเผยด้วยว่า มีแผนเปิดตัว first generation solar roof system ในรถยนต์รุ่นที่ออกจำหน่ายหลังปี 2019 เพื่อช่วยปรับปรุงอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และทำให้ผ่านเกณฑ์ควบคุมมลพิษ

ที่มา: Hyundai