หลังจากที่ผู้ผลิตรถยนต์ในออสเตรเลีย พากันขยายระยะเวลา การรับประกันรถยนต์เป็น 5 ปี รวมไปถึง Hyundai ที่ใช้มาตรการดังกล่าวมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยไม่จำกัดระยะทางด้วย ล่าสุด ผู้บริหารได้เปิดเผยว่าบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษา ขยายการรับประกันออกเป็น 7 ปี หรือ 200,000 กิโลเมตร เลยทีเดียว

(โฆษณา รับประกันรถยนต์ นาน 7 ปี หรือ 200,000 กิโลเมตร จาก Hyundai แอฟริกาใต้)

JW Lee ผู้ดำรงตำแหน่ง CEO ของ Hyundai ออสเตรเลีย ได้ให้สัมภาษณ์ว่า บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษา ขยายการรับประกันรถยนต์ เป็น 7 ปี เพื่อสร้างจุดขายให้แตกต่างจากผู้อื่น และการรับประกัน 5 ปี เริ่มไม่ดึงดูดใจลูกค้าอีกต่อไป ทั้งนี้ การศึกษาดังกล่าวต้องทำให้ดีว่า จะต้องมีการใช้ทรัพยากรใดบ้าง

CEO ของ Hyundai ออสเตรเลีย ยังแสดงความเห็นเรื่อง Kia อยู่ระหว่างการศึกษา ขยายการรับประกันรถยนต์ นาน 10 ปี ด้วยว่าเป็นไปได้แต่น่าจะยาก เนื่องจากต้องลงทุนด้านการบริการลูกค้าเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งในวิธีที่ Hyundai ใช้รวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ Auto Link app

ระบบดังกล่าวทำหน้าที่ เชื่อมต่อรถยนต์เข้ากับศูนย์กลาง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ว่า ระยะเวลาและระยะทาง สำหรับการรับประกันที่เหมาะสมที่สุด ควรจะอยู่ที่ช่วงไหน ทั้งนี้ การรับประกันรถยนต์ที่นานที่สุดในออสเตรเลีย เป็นของ Tesla นาน 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร รองลงมาคือ Kia นาน 7 ปี ไม่จำกัดระยะทาง ซึ่ง Hyundai จะงัดไม้ไหนมาสู้ เห็นทีต้องติดตามชม

 

ที่มา: Motoring