หนึ่งในชิ้นส่วนสิ้นเปลืองของรถยนต์ ที่คนนึกถึงเป็นอย่างแรกคือยาง ซึ่งชิ้นส่วนดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิด ค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก แต่ยังกลายเป็นขยะจำนวนมหาศาล เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว Michelin ได้พัฒนายางไร้ลม Uptis ขึ้นมา และมี General Motors ร่วมนำไปทดสอบใช้งานจริง

ยาง Uptis จาก Michelin มีชื่อย่อมาจาก Unique Puncture-proof Tire System มีคุณสมบัติไม่ต้องเติมลม ซึ่งให้ผลดีหลายประการ ดังนี้

  • ลดจำนวนขยะที่เกิดจากยาง ที่เสียหายจนใช้งานต่อไม่ได้ แม้จะพึ่งใช้งานไปไม่นานเท่าใด
  • ลดการใช้วัสดุ รวมไปถึงพลังงาน และ มลพิษ ที่เกิดจากการผลิตยางอะไหล่ทดแทน
  • ทนทานกว่า ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสึกหรอ หรือ เสียหายจากการเติมลมไม่เหมาะสม
  • ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ จากเหตุยางแบนและยางระเบิด

General Motors มีวิสัยทัศน์ในการลดอุบัติเหตุ, มลพิษ และ การจราจรติดขัดให้เป็นศูนย์ จึงได้ร่วมมือกับ Michelin เพื่อเตรียมนำยาง Uptis ไปทดสอบกับ Chevrolet Bolt ในสหรัฐฯ ภายใต้สภาวะการใช้งานจริงในปีนี้ และมีการคาดการณ์ด้วยว่า จะพร้อมออกจำหน่ายจริงอย่างไวสุดในปี 2024

ที่มา: General Motors