รถยนต์ไฟฟ้า EV ไม่ได้เป็นกระแสในกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัวเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการรถยนต์เชิงพาณิชย์อย่างแท็กซี่ ได้ให้ความสนใจด้วย เนื่องจากเล็งเห็นข้อดีเรื่องค่าบำรุงรักษารถยนต์ EV ที่คาดว่าต่ำกว่ารถยนต์ทั่วไป ล่าสุด คณะกรรมการที่ดูแลเรื่องรถยนต์รับจ้างในสหรัฐฯ ได้อนุญาตให้มีการนำ Tesla Model 3 มาใช้เป็นแท็กซี่ไฟฟ้า EV รุ่นแรก ใน New York แล้ว

(ภาพตัดต่อโดย MrSalty via imgur)

 

การที่จะนำรถยนต์รุ่นใดมาใช้เป็นรถยนต์รับจ้างในสหรัฐฯ รถยนต์รุ่นนั้นต้องได้รับการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการรถยนต์รับจ้าง (Taxi & Limousine Commission) เสียก่อน โดยในอดีตจะมีการแบ่งประเภทรถยนต์ตามขุมพลังได้ 3 แบบ ประกอบด้วย เครื่องยนต์ทั่วไป, เครื่องยนต์ที่ใช้แก็ส CNG และ รถยนต์ Hybrid ส่วนรถยนต์ไฟฟ้า EV พึ่งเพิ่มเข้ามาเป็นครั้งแรกกับ Tesla Model 3

มีรายงานด้วยว่า ในขณะนี้มีบริษัทรถแท็กซี่นำ Tesla Model 3 จำนวน 40 คัน ที่เป็นรถยนต์รับจ้าง lot แรก มาให้บริการแล้วในย่าน Madison ประเทศสหรัฐฯ ทั้งนี้ สหรัฐฯ ไม่ใช่ประเทศแรกที่มีการนำรถยนต์ไฟฟ้า EV มาใช้เป็นรถแท็กซี่ เพราะ Netherlands, Sweden, และ Norway ได้นำ Tesla มาให้บริการผู้คนเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว

ที่มา: carscoops, electrek