Spyshot : Ford Ranger Minorchange รอบ 2 วิ่งในไทย ปรับด้านหน้า เพิ่มอุปกรณ์ เจอกันในปี 2018 นี้

นอกจาก Ranger RAPTOR ที่ Ford จะเปิดตัวในปี 2018 นี้แล้ … อ่านเพิ่มเติม Spyshot : Ford Ranger Minorchange รอบ 2 วิ่งในไทย ปรับด้านหน้า เพิ่มอุปกรณ์ เจอกันในปี 2018 นี้