HEADLIGHTMAG presents : TNGA Challenge Your Soul

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมทดลองขับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง All NEW Toyota C-HR และ All NEW Toyota Camry ที่ใช้พื้นฐานใหม่อย่าง TNGA Platform รอบนี้ Toyota Motor Thailand ร่วมกับ Headlightmag.com จัดกิจกรรม ” HEADLIGHTMAG presents : TNGA Challenge Your Soul ” เปิดโอกาสให้คุณผู้อ่าน ได้ลองขับ ลองสมรรถนะของรถ บนสนามปิดอย่าง สนามพีระเซอร์กิต พัทยา

 • TNGA Platform คืออะไร ?
 • TNGA ที่ใครเค้าพูดกันว่า ขับดี มั่นใจ จริงหรือ ? หรือ เป็นแค่คำโฆษณา ?
 • อยากลองขับทั้ง Toyota C-HR และ Toyota Camry ในสนามปิดมั้ย ?

มาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง ! เปิดโอกาสให้ได้ลองรถกันให้เต็มอิ่ม วิจารณ์กันได้เต็มที่ พร้อมกิจกรรมสนุกสนานตลอดทั้งวัน และ ของรางวัลสุด Exclusive ที่จะมาแจกกันสำหรับคุณผู้อ่านโดยเฉพาะ

เตรียมพร้อมมาสนุกกันหรือยังครับ ? ถ้าพร้อมแล้ว เลื่อนลงไปดูรายละเอียดกันได้เลย !

วัน – เวลาที่จัดกิจกรรม 

กิจกรรม จะมีให้เลือกด้วยกัน 2 วัน คือ วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 8 – 9 มิถุนายน 2562 เวลาตั้งแต่ 07.00 – 17.00 น. รวมทั้งหมด 2 รอบ รอบละ 50 ท่าน รวม 100 ท่าน (ไม่รวมผู้ติดตาม) *ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • รอบ 1 : เสาร์ที่ 8 มิถุนายน เวลา 07.00 – 17.00 น.
 • รอบ 2 : อาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน เวลา 07.00 – 17.00 น.

สถานที่จัดงาน

เนื่องจากรูปแบบกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการขับขี่ในสนามแบบปิด สนามพีระเซอร์กิต พัทยา ทางเว็บ WWW.HEADLIGHTMAG.COM จะจัดรถรับ-ส่ง เดินทางให้กับผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน ออกเดินทางจากจุดนัดพบ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต (NOVOTEL Suvarnabhumi Airport) ไปยัง สนามพีระเซอร์กิต พัทยา และ นั่งรถกลับมายังโรงแรมโนโวเทล เพื่อสิ้นสุดกิจกรรม

ที่จุดนัดพบ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต (NOVOTEL Suvarnabhumi Airport) สามารถนำรถยนต์ของท่านมาจอดได้อย่างปลอดภัย และ สะดวกสบาย *** ไม่อนุญาตให้ผู้ร่วมกิจกรรม ขับรถส่วนตัวไปยังสนามด้วยตนเอง ***

สถานที่นัดพบ

 • โรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต (NOVOTEL Suvarnabhumi Airport)
 • Google Maps : https://goo.gl/maps/NeQrtjVrCdziV5Ma8
 • พิกัด GPS : 13.696211, 100.752118
 • เริ่มลงทะเบียน เวลา 06.30 – 07.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 62 เวลา 07.00 – 17.00 น.

 • พิชยะ เจียมเศรษฐ์
  • พิชยา ตั้งพัฒนารุ่งเรือง
 • ณภัทร จันทร์นวล
  • ไพบูลย์ บุญพจนเวชกิจ
 • ตุลธร ศรีพงษ์พันธุ์กุล
 • สุวพัชร ทรงเสี่ยงไชย
 • ธิติพัทธ์ หิรัญบวรทิพย์
 • ณัฐพงศ์ อินทะกนก
 • ภัทระ เดชาเลิศกิจ
  • พนิดา จารุจงจิระ
 • ปุณภวัฒน์ วงศ์รัศมีธรรม
 • ณภัทร ประเสริฐรุ่งเรือง
 • สรวิศ อมรวุฒิโรจน์
 • มานพ อมรวุฒิโรจน์
 • รุจิโรจน์ พงศ์ผกาทิพย์
 • ภาณุพงษ์ ทินกร
 • ฐนอนันต์ ตีระอรรถชวิน
 • ชวัล พิมาพันธุ์ศรี
 • ธนัท ทัศคร
 • รัชชานนท์ มูลบรรจง
 • ณัฐกิตติ์ โกยกุล
 • พิริยะ อารีธรรมศิริกุล
  • อภิสรา ศรีสายหยุด
 • รัตนกาล วนาธิยานนท์
 • ภาวินี เพ็ญรดี
 • กองพัน พงษ์สว่าง
 • วริทธิ์ ชยาวิวัฒน์กุล
 • เกษร ใจดี
 • กฤษดา เกียรติมหาชัย
 • มณิวรา โภคสวัสดิ์
 • เฉลิมชัย นักรบ
 • อำนาจ แก้วเทศ
 • อภิชาติ แจ่มศักดิ์
 • ณัฐวุฒิ ชำนาญ
 • เศรษฐพิชญ์ ทองพันธ์อยู่
 • สุรวัฒน์ รุ่งเต่า
  • ณรงค์วุฒิ มหาปิยศิลป์
 • ศุจิภา สุธรรมชัย
 • มานะ เพิ่มพูล
 • จิตรภณ ศรีอาจ
  • วิรชา ชุมคง
 • Soo Sann Yin
 • ศุภกิจ นันทภูษิตานนท์
 • รัฐนริศร์ บุญจิรอำไพ
  • นุชสราภา ชินอักษร
 • ฐิติพงศ์ อัศวไพฑูรย์
 • ถนิมพร ศรีเวศร์
  • พีระกิต ศรีเวศร์
 • กฤตวัฒน์ มาลาคำ
 • วิทย์วศิน เตชะวรสมบูรณ์
  • วัชรา ชัยทอง
 • สราวุฒิ สาธิตอเนกชัย
  • สมชาย สาธิตอเนกชัย
 • บุณยสิทธิ์ ไกรทัศน์
  • ปิยะ ไกรทัศน์
 • ปิยะพงศ์ อุปถัมภ์นิรันดร์
  • อำไพ มณีนพ
 • อาชว แก้วประเสริฐสม
  • วรรส วรวงศ์
 • จิรานุวัฒน์ สุพันธมาตย์
  • ทศพร จันทร์โฮม
 • ภาณุพันธ์ อังรัตนันท์
  • ทองนัดดา บุญดี
 • สหภัศ อวยพรประเสริฐ
 • ธนเศรษฐ์ สุมามาลย์
 • ธีวินท์ พิรุณรักษ์
 • สุชาติ เพิ่มพูนปฏิพัทธ์
 • พิชญ์ภวิศ เปล่งศิริวัธน์
 • นันทพล พงศ์สุเสนีย์
 • ณัชพล กลิ่นขจร
 • ประเสริฐ ลุสัมฤทธิ์
 • ศุภศิษฎ์ ลิ้มสมบัติอนันต์
  • พิทวรรณ เวทย์พงษ์
 • ธาวิน กิตติสุวรรณ
 • เรืองชัย อังรัตนันท์
 • ลักษณ์สุระ เวียงนนท์

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 62 เวลา 07.00 – 17.00 น.

 • ศรชัย แตงหอม
 • ทศพร ภู่ระหงษ์
 • กำพล กิตติพจน์วิไล
  • สุนันทา กิตติพจน์วิไล
 • ธีรวิชญ์ ลีละศุภพงษ์
 • พจนัถ ฑูรกฤษณา
 • พัฒนพล หวังพิทักษ์วงศ์
  • ธมนวรรณ ทองสม
 • ชัยวเชษฐ์ คงอุดม
 • ธนพัต รัตนอภิโรจ
 • วรปรัชญ์ ธารานุรักษ์
 • สมบูรณ์ อัศวโกมล
 • ภูริวัจน์ ชัยรัฐพรนนท์
  • ทิพย์สุดา คำวงศ์
 • ปริทัศน์ มกรแก้วเกยูร
 • โชตะ โทกุดะ
  • Mr.Masahiko Tokuda
 • อรยุพา ตันธรรศกุล
  • อธิตยา ตันธรรศกุล
 • ณัฐ แสนอินยศ
  • ศลิษา แสนอินยศ
 • อรรถพันธ์ เม่งช่วย
 • ณัฐชนน ปัญญาชัยรักษา
  • เนตรนภา วิชานงค์
 • ธนดล จันทร์วาววาม
  • มณวิภา ภูมิสถิตย์พงษ์
 • ธราธร พานิชรักษาพงศ์
 • วัศพล โมกขมรรคกุล
  • จิราวรรณ บำเรอกลาง
 • ปิยะชาติ ทองสวัสดิ์
  • จุรีพร ศรีอินทร์
 • วสุชาต เจียมจิต
  • ธีระชัย เจียมจิต
 • พนินทร คงพินิจ
 • สาริศ มุกดาสนิท
 • พุฒิพงศ์ กะจะชาติ
 • ณัฐวุฒิ วิศยทักษิณ
  • ธนพล อมรกิจจา
 • อนาวิญท์ เกียรติลัชชานนท์
 • ธิศวรรธน์ ทองสว่างแจ้ง
 • ณุพงศ์กฤศ ธนาวัฒน์โสภณ
 • วรเมธ ชัยอาชาวงษ์
 • รัฐพล ท่อนแก้ว
 • พัชรพล รุ่งศิริยืนยง
  • ศรีวรรณ รุ่งศิริยืนยง
 • ชยุต ศุภเกษมมนัส
  • โอฬาร ศุภวัฒน์ธนบดี
 • วิฑูรย์ นันทน่สฤษดิ์
  • สุวรรณี สมหฤทัยกิตติ
 • ปริญญา หิรัญพานิช
  • ฐิติพันธ์ ผงอรุณ
 • ภูธเนศ สำรวมสุข
  • เลิศ สำรวมสุข
 • สมคิด ตั้งอรุณวรรณ
 • ปิยะวัชร แพถนอม
  • ณัฏฐพร คชศักดิ์
 • โสฬส เจริญวัฒนานนท์
  • วรินทร เถกิงบุณย์
 • กุลพล ลิมจิตติ
  • ณัฐพร พรมชาติกูล
 • พีรยศ จีระภัทร์
 • กิตติศักดิ์ เมืองสบาย
  • สุภาพร เนตรน้อย
 • อดิเทพ หัตถการุณย์
 • พีระ ปัณฑวังกูร
 • ศิวัช ประมาณพล
 • กัญญณัช กิจเจริญ
 • เฉลิมพล วางทุกข์
 • กัมพล โรจนวิภาต
 • ศิริพงษ์ ศรจันทร์
 • จุติพัฒน์ โสมสิริวัลย์
 • ชยุตม์ ดีก้องเสียง
 • เอกอนันต์ จารุภุมริน
 • ชาคริต ศิริบรรจง
 • เอกพล สัมฤทธิ์
 • สรวิศ ดลบันดาลโชค
 • พงศกร ศิรขจายเดช
 • เศรษฐพงศ์ ใจใหญ่
 • ไกรฤกษ์ มณีสินธุ์
 • เชาวพัฒน์ มูลพิมพ์
  • จีรศักดิ์ พนัสนอก
 • ทรงเกียรติ เพียศักดิ์
 • อิชย์ศีล สุวรรณวงศ์

จุดนัดพบ เริ่มต้นกิจกรรม

เสาร์ที่ 8 – อาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 62

06.30 – 07.30 น. เปิดลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต (NOVOTEL Suvarnabhumi Airport) สามารถนำรถยนต์ของท่านมาจอดได้อย่างปลอดภัย และ สะดวกสบาย ตามวันที่ได้ลงสมัครกิจกรรมไว้

07.30 น. ออกเดินทางไปยังสนามพีระเซอร์กิต โดยรถที่ทางทีมงานจัดไว้ให้ *** ไม่อนุญาตให้ผู้ร่วมกิจกรรม ขับรถส่วนตัวไปยังสนามด้วยตนเอง ***

17.00 – 17.30 น. เดินทางกลับถึงโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต (NOVOTEL Suvarnabhumi Airport)

ภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ทีมงาน Headlightmag.com จะส่ง SMS ไปยืนยันผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ตามเบอร์โทรศัพท์ที่คุณผู้อ่านได้ให้ไว้อีกครั้ง รวมถึงโทรคอนเฟิร์มผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด ภายในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน เพื่อยืนยันรายละเอียด รวมถึงส่งข้อควรปฏิบัติในการทดลองขับรถ และ เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อทีมงาน ทาง e-mail ที่คุณผู้อ่านได้ให้ไว้

หากท่านใดที่มีรายชื่อเกิดเหตุขัดข้อง ขอสละสิทธิ์ หรือ ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตามเวลาที่ท่านได้สมัครไว้ หรือ มีข้อสงสัย หรือ สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่