กลุ่มยานยนต์เผยยอดจำหน่ายกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าล้วน EV ในประเทศไทยมียอดจำหน่ายตอบรับยังคงแรง หลังจากรัฐบาลออกมาตรการส่งเสริมในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ล่าสุดมีจดทะเบียนใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดง(BEV) 10 เดือนแรกของปีนี้ มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า จดทะเบียนใหม่สะสมมีจำนวน 15,258 คัน โดยมีจำนวนรถยนต์นั่งขุมพลังไฟฟ้าล้วน EV จดทะเบียนมากถึง 7,046 คัน

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยกับ HeadLightMag.com ว่ายอดยานยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) นั้นมีแนมโน้มที่ดีมาก
และมีโอกาสเป็นไปตามคาดการณ์ว่าจะสามารถมียอดจดทะเบียนสูงถึง 10,000 คันตามที่กลุมยานยนต์ได้ประเมินสถานการณ์ไว้ในช่วงที่ผ่านมา จากปัจจัยบวกหลายประการ อาทิ การที่รัฐบาลออกมาตรการส่งเสริมในช่วงต้นปีที่ผ่านมาทั้งส่วนลดแก่ผู้ซื้อสูงสุด 150,000 บาท ต่อคัน และมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านภาษีที่ลดต่ำลงจนจูงใจให้มีผู้เล่นในตลาดมากราย รวมถึงหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องๆต่างๆที่ขานรับนโยบายภาครัฐได้เข้าร่วมผลักดันให้มีสถานีชาร์จรถไฟฟ้ารองรับจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคได้

“ ขณะนี้ภาคประชาชนเริ่มเข้าใจรถไฟฟ้ามากขึ้น ทั้งแบบ BEV รถไฟฟ้า 100% หรือจะเป็นรถไฟฟ้าลูกผสมอย่าง Hybrid และ Plug-in Hybrid ขณะที่ค่ายรถหลายรายมีการนำเสนอ รถยนต์รุ่นใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญอีกเรื่องคือ ราคาน้ำมันที่ผันผวนและมีราคาสูงในตอนนี้ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาสนใจรถไฟฟ้ามากขึ้น โดยในช่วง 10 เดือนของปีนี้ มียอดจดทะเยียนรถยนต์นั่งแล้ว จำนวน 7,046 คัน ”

สำหรับยอดจดทะเบียนยานยนต์ประเภทแบตเตอรี่ไฟฟ้า (BEV) ในเดือน ตุลาคม 2022 จดทะเบียนใหม่จำนวน 1,960 คัน เพิ่มขึ้น 288.89% จากเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทผสม (HEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 5,036 คัน เพิ่มขึ้น 121.65% และยานยนต์ไฟฟ้าประเภทเสียบปลั๊กแบบผสม (PHEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 899 คัน เพิ่มขึ้น 84.98%

ทั้งนี้ ยอดจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าสะสมถึง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2022 มียานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท BEV มีจำนวนทั้งสิ้น 26,527 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 162.25% ในจำนวนนี้มีรถยนต์นั่งไฟฟ้าประเภท BEV จดทะเบียนสะสม ถึง 11,025 คัน เพิ่มขึ้น 198.54% จากปีก่อนหน้า รถยนต์นั่งประเภท HEV จำนวน 241,764 คัน เพิ่มขึ้น 32.06%
และรถยนต์นั่งไฟฟ้าประเภท PHEV จำนวน  40,790 คัน เพิ่มขึ้น 35.38%

“ สำหรับยอดขายยานยนต์ไฟฟ้ายังมีอัตราการเติบโตได้ดีในปีนี้ โดยเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 1,000 คัน ซึ่งปัจจุบันยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าประเภทไฮบริดจะมีสัดส่วนมากที่สุดในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยี ซึ่งเมื่อโครงสร้างพื้นฐานของรถ EV มีความพร้อมมากขึ้น คาดว่ายอดขายของรถ BEV จะมีสัดส่วนราว 70% ของรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด แต่นั่นอาจใช้ระยะเวลาอีกหลายปี ”

—————————–