ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé Platinum Edition : เริ่มต้น 6,990,000 บาท (นำเข้า : CBU)

Porsche Cayenne E-Hybird Coupé Platinum Edition : เริ่ม … อ่านเพิ่มเติม ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé Platinum Edition : เริ่มต้น 6,990,000 บาท (นำเข้า : CBU)