ผู้เขียนได้ลองอ่านข่าวเก่า BMW, Mercedes-Benz และ Audi ต่างพากันตบตีเพื่อแย่งกันซื้อกิจการ HERE Maps อดีต
หน่วยธุรกิจหนึ่งของ Nokia ก็รู้สึกขำปนตลกนิด ๆ ว่าผลสุดท้ายแล้ว ผู้ผลิตรถหรูทั้ง 3 ซูเอี่ยแชร์ผลประโยชน์กันถ้วนหน้า
แบบพลิกเกมล้มทั้งกระดานยังได้เลย

2015_08_03_HERE

แทนที่ BMW, Mercedes-Benz และ Audi จะต้องแข่งบารมี, แข่งวาสนาและแข่งอำนาจเพื่อครอบครองกิจการ HERE
Maps กันอย่างฝุ่นตลบ แต่เอาเข้าจริงผู้ผลิตทั้ง 3 ต่างจับมือส่งเสียงเฮดังลั่นเพื่อแท๊คทีมเข้าซื้อกิจการ HERE Maps กัน
หน้าตาเฉย!

วันที่ 3 สิงหาคม 2015 AUDI AG, the BMW Group และ Daimler AG ได้ตกลงเซ็นสัญญากับ Nokia Corporation
เพื่อซื้อธุรกิจแผนที่ HERE Maps โดยจุดมุ่งหมายการเข้าซื้อกิจการ HERE Maps ก็หวังรักษาฐานที่มั่นธุรกิจบริการแผนที่
ผ่านการประมวลผลผ่านม่านเมฆ (Cloud Computing) สำหรับบริการลูกค้าผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หลายแพลทฟอร์ม

ทั้ง BMW, Mercedes-Benz และ Audi จะมีสัดส่วนหุ้นบริษัทละเท่า ๆ กันในธุรกิจ HERE Maps ไม่มีรายใดรายหนึ่งที่
ครองหุ้นมากกว่าใครเพื่อป้องกันการผูกขาดธุรกิจในอนาคต และดำเนินการทำธุรกรรมทั้งหมดทั้งมวลให้เสร็จสิ้นภายใน
ไตรมาส 4 ปี 2016

HERE Maps กำลังถูกวางรากฐานให้เป็นบริการอำนวยความสะดวกสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และให้บริการผ่านจุดแผนที่
เจเนเรชั่นถัดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะกลายเป็นระบบแผนที่ดิจิตอลพื้นฐานของรถยนต์ขับขี่อัตโนมัติซึ่งจะอาศัยข้อเด่น
ของ HERE ที่มีความสามารถในการประมวลผลแบบ Real-Time เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

Rupert Stadler ประธานบอร์ดบริหาร Audi AG เผยใน Press Release ไว้ว่า สภาพแวดล้อมรอบตัวเราเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำไมจะต้องมีข้อมูลแผนที่ดิจิตอลที่มีการอัพเดทอย่างต่อเนื่องเพื่อรีดประสิทธิภาพการ
ทำงานสูงสุด โดยมีหลักการใช้กล้องความคมชัดสูงและเซนเซอร์ที่ถูกติดตั้งลงในรถยนต์ยุคใหม่ที่กลายเป็นหูเป็นตาป้อน
ข้อมูลและแผนที่ทั้งหมด ในขณะเดียวกันมันก็สามารถจดจำข้อมูลกฎจราจรในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ การจำกัดความเร็ว เป็น
ต้น

Harald Krüger ประธานบอร์ดบริหาร BMW AG ก็กล่าวถ้อยคำในทิศทางเดียวกันกับ Audi AG ว่า HERE จะมีบทบาท
สำคัญในการปฏิวัติวงการการคมนาคมประกอบไปด้วยแผนที่ดิจิตอลความแม่นยำสูงทำให้การเดินทางปลอดภัยและ
ง่ายดายกว่าเดิม

Dieter Zetsche ซีอีโอ Daimler AG กล่าวว่าแผนที่ดิจิตอลที่มีความแม่นยำสูงคืออนาคตที่วงการรถยนต์มุ่งไป การซื้อ
หน่วยธุรกิจ HERE คือการซื้อศูนย์กลางบริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตรถยนต์, ซัพพลายเออร์และลูกค้าทุกคนใน
อุตสาหกรรมยานยนต์

Swarm intelligence (SI) จะเป็นตัวช่วยในการสร้างความหนาแน่นของข้อมูลใหม่บนแผนที่ถนนอัตโนมัติ สามารถให้
ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลตลอดเวลาเพื่อนำพาไปสู่ระบบการขับขี่อัตโนมัติและการให้บริการผ่านจุดแผนที่ อันเป็นบริการ
ที่สร้างความสะดวกเป็นรายบุคคล

ผลประโยชน์จากการใช้การจัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ Swarm intelligence (SI) ที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชนมาก คือ
การเพิ่มความสามารถในการเตือนอันตรายในเวลาจริง ยกตัวอย่าง หากผู้ขับขี่ขับบนถนนหิมะ ตัวรถก็จะตรวจจับอุณหภูมิ
ภายนอกและคำนวณการใช้ของ ABS เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ ณ เดี๋ยวนั้น

ระบบจะจัดเก็บค่าสถิติของถนนที่เกิดอุบัติเหตุและกระตุ้นให้ระบบช่วยเหลือความปลอดภัยทำงานได้ อาทิ บนถนนที่มี
ทางโค้งอันตราย ระบบก็จะเตรียมเปิดระบบช่วยเหลือให้ทันที

หลายฝ่ายน่าจะคาดการณ์กันว่า BMW, Mercedes-Benz และ Audi คงจะได้ใช้ประโยชน์จากธุรกิจ HERE ได้อย่างเต็ม
เม็ดเต็มหน่วยกว่า Nokia เสียเอง เพราะรถยนต์ยุคหน้าก็เริ่มกลายเป็นอุปกรณ์ไอทีชิ้นโตไปแล้ว

ที่มา : Worldcarfans