Joe Biden ประธานาธิบดีสหรัฐฯคนล่าสุด ประกาศรถยนต์ของรัฐ ต้องเป็นไฟฟ้า EV 100% ทั้งหมด !

Joe Biden ผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐฯ … อ่านเพิ่มเติม Joe Biden ประธานาธิบดีสหรัฐฯคนล่าสุด ประกาศรถยนต์ของรัฐ ต้องเป็นไฟฟ้า EV 100% ทั้งหมด !