ยอดขายรถยนต์กลุ่ม กระบะ 1 ตัน (1-Ton Pick-up)

ยอดขายรถกระบะ Pick-up รวมทุกตัวถัง (มกราคม – ธันวาคม 2017) รวม 364,705 คัน

(คิดเป็น 41.9% ของยอดขายรถยนต์รวมทุกประเภท 870,748 คัน)

 • อันดับ 1  Isuzu D-max : 133,794 คัน (36.7%)
 • อันดับ 2  Toyota Hilux Revo : 109,988 คัน (30.2%)
 • อันดับ 3  Ford Ranger : 44,533 คัน (12.2%)
 • อันดับ 4  Mitsubishi Triton : 32,450 คัน (8.9%)
 • อันดับ 5  Nissan Navara : 20,453 คัน (5.6%)
 • อันดับ 6  Chevrolet Colorado : 16,950 คัน (4.6%)
 • อันดับ 7  Mazda BT-50 Pro : 5,939 คัน (1.6%)
 • อันดับ 8  Tata Xenon : 598 คัน (0.2%)

* Foton Tunland ยังไม่มีการแจ้งยอดขาย

ยอดขายกระบะรวม ปี 2017 : 364,705 คัน แบ่งออกเป็น 3 ตัวถัง ดังนี้

 • ตอนเดียว Single Cab : 56,296 คัน (สัดส่วน 15.5%)
 • แค็บ Space Cab : 170,067 คัน (สัดส่วน 46.6%)
 • 4 ประตู Double Cab : 138,342 คัน (สัดส่วน 37.9%)

ยอดขายรถกระบะ ตัวถังตอนเดียว Single Cab (มกราคม – ธันวาคม 2017) รวม 56,296 คัน

 • อันดับ 1  Toyota Hilux Revo : 30,084 คัน (53.4%)
 • อันดับ 2  Isuzu D-max : 18,273 คัน (32.5%)
 • อันดับ 3  Mitsubishi Triton : 4,066 คัน (7.2%)
 • อันดับ 4  Nissan Navara  : 2,197 คัน (3.9%)
 • อันดับ 5  Ford Ranger : 977 คัน (1.7%)
 • อันดับ 6  Tata Xenon : 510 คัน (0.9%)
 • อันดับ 7  Chevrolet Colorado : 170 คัน (0.3%)
 • อันดับ 8  Mazda BT-50 Pro : 19 คัน (0.1%)

ยอดขายรถกระบะ ตัวถังแค็บ Cab (มกราคม – ธันวาคม 2017) รวม 170,067 คัน

 • อันดับ 1  Isuzu D-max : 62,863 คัน (37.0%)
 • อันดับ 2  Toyota Hilux Revo : 46,203 คัน (27.2%)
 • อันดับ 3  Mitsubishi Triton : 16,191 คัน (9.5%)
 • อันดับ 4  Ford Ranger : 15,477 คัน (9.1%)
 • อันดับ 5  Nissan Navara  : 13,484 คัน (7.9%)
 • อันดับ 6  Chevrolet Colorado : 12,448 คัน (7.3%)
 • อันดับ 7  Mazda BT-50 Pro : 3,356 คัน (1.9%)
 • อันดับ 8  Tata Xenon : 45 คัน (0.1%)

ยอดขายรถกระบะ ตัวถัง 4 ประตู Double Cab (มกราคม – ธันวาคม 2017) รวม 138,342 คัน

 • อันดับ 1  Isuzu D-max : 52,658 คัน (38.1%)
 • อันดับ 2  Toyota Hilux Revo : 33,701 คัน (24.4%)
 • อันดับ 3  Ford Ranger : 28,079 คัน (20.3%)
 • อันดับ 4  Mitsubishi Triton : 12,193 คัน (8.8%)
 • อันดับ 5  Nissan Navara : 4,772 คัน (3.4%)
 • อันดับ 6  Chevrolet Colorado  : 4,332 คัน (3.1%)
 • อันดับ 7  Mazda BT-50 Pro : 2,564 คัน (1.8%)
 • อันดับ 8  Tata Xenon : 43 คัน (0.1%)

รวบรวมข้อมูลทั้งหมดโดย www.headlightmag.com


แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ >> community.headlightmag.com/63366.0