ขอบคุณ Philozophy สมาชิกเว็บบอร์ด Headlightmag มา ณ ที่นี้ด้วยครับ