HEADLIGHTMAG presents : Subaru FORESTER Ultimate Test Drive

ครั้งแรกกับ HEADLIGHTMAG x Subaru ที่เปิดโอกาสให้คุณผู้อ่านได้ทดลองขับ All NEW Forester ใหม่ ที่ใช้พื้นฐาน SGP Platform ในสนามปทุมธานี สปีดเวย์ ทดสอบทั้งช่วงล่าง การขับขี่ และ การบังคับควบคุม รวมไปถึง ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ All-Wheel Drive พร้อม X-Mode และ ยังมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษ กับเทคโนโลยีใหม่ Suburu Eyesight ที่คุณผู้อ่านจะได้เป็นลูกค้ากลุ่มแรกในไทย ที่จะได้ทดสอบกัน !

ทั้งหมดนี้ Subaru ประเทศไทย และ HEADLIGHTMAG.COM จัดให้คุณผู้อ่านได้ทดสอบกันอย่างเต็มที่ ภายใต้ดูแลความปลอดภัยของ Instructor ระดับประเทศ ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม และ เพิ่มรอบ วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม รวมทั้งสิ้น 4 รอบ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

วัน – เวลาที่จัดกิจกรรม 

กิจกรรมจะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 62 แบ่งให้เลือกด้วยกัน 2 รอบ คือ รอบเช้า และ รอบบ่าย รอบละ 40 ท่าน รวม 80 ท่าน *ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • รอบเช้า : เสาร์ที่ 3 สิงหาคม เวลา 08.30 – 12.00 น.
 • รอบบ่าย : เสาร์ที่ 3 สิงหาคม เวลา 12.30 – 16.00 น.

เพิ่มรอบ ! วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม แบ่งให้เลือกด้วยกัน 2 รอบ คือ รอบเช้า และ รอบบ่าย รอบละ 40 ท่าน รวม 80 ท่าน *ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • รอบเช้า : อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม เวลา 08.30 – 12.00 น.
 • รอบบ่าย : อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม เวลา 12.30 – 16.00 น.

สถานที่จัดงาน

สนามปทุมธานี สปีดเวย์ Pathum Thani Speedway สามารถนำรถยนต์ส่วนตัวมาจอดที่นี่ได้อย่างสะดวกสบาย แผนที่ Google MAPS ดูได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

รอบเช้า : เสาร์ที่ 3 สิงหาคม เวลา 08.30 – 12.00 น.

 • อนุรักษ์ ชูบัณฑิตกุล
 • ภูดิศ นุชน้อมบุญ
 • ณธัญ ตู้จินดา
 • ภาณุพงษ์ ทินกร
 • วรวิทย์ ตรีวัฒนาวงศ์
 • พรภวิษย์ คุ้มศรี
 • ส้ม วีระไวทยะ
 • ชัยพล ตระการฤกษ์
 • กองพัน พงษ์สว่าง
 • วีรวิทย์ วังกานต์
 • ปริทัศน์ มกรแก้วเกยูร
 • ณัฐพงศ์ อินทะกนก
 • ภามินท์ มงคลเกาะแก้ว
 • ภัทระ เดชาเลิศกิจ
 • สุรินทร์ ตันตระอำไพ
 • ประวิทย์ พิทักษ์กมล
 • คุณาวุฒิ วิบูลย์พันธุ์
 • วงศ์วิทย์ พุทธจรรยาวงศ์
 • สุฐิตา โอภาษี
 • ตรีพล นิลคูหา
 • นราธิป ทองงอก
 • เกรียงศักดิ์ กิตติชัชวาล
 • ณัฐสิทธิ์ ทรัพย์เครือญาติ
 • ณัฏฐชัย หงษ์ศรีจัน
 • ธนธรณ์ จึงเดษทสุข
 • ชิน ขรขันฑ์
 • ศุภโชค ลวณะสกล
 • พันโทภูวพันธ์ เผ่าจินดา
 • ชาตรี อิงคกุล
 • อนุสรณ์ เย็นสกุล
 • ศุจิภา สุธรรมชัย
 • สมบัติ รัฐปาโล
 • สาโรช แก้วน้อย
 • วรปรัชญ์ ธารานุรักษ์
 • พิสุทธิ์ นุชมา
 • วิรัตน์ สุขสาคร
 • จิรายุ บุญแก้ว
 • ภีศเดช ศิวะเสน
 • ณัฐกิตติ์ จิระวัฒนชัย
 • ณธรรศ สวัสดี

รอบบ่าย : เสาร์ที่ 3 สิงหาคม เวลา 12.30 – 16.00 น.

 • ปลื้ม นิยมญาติ
 • ภัทรชัย พลตื้อ
 • ทสรณ์ กสิณธร
 • ชนก์ปรีติ ดาดวง
 • เรืองศักดิ์ บัวคำ
 • ธนกฤต อินมาตัน
 • สุวดิศ ดิสถาพร
 • นพ ตัณมุขยกุล
 • ตปินท์ หนูยัง
 • ธนกร พลสุเจริญ
 • ไพฑูรย์ บุญรัตน์
 • ธนัท ทัศคร
 • ธนกฤต พลสุเจริญ
 • อาเลน จินตสมัย
 • ถิรวัฒน์ วีรงคเสนีย์
 • กิตติภัฎ หรรษาจรูญโรจน์
 • ธิศวรรธน์ ทองสว่างแจ้ง
 • กฤติน โรจน์วราวัตร
 • เศรษฐพงศ์ ใจใหญ่
 • สกนธ์เดช โชติบุตร
 • ภาวินี เพ็ญรดี
 • ณัฐวุฒิ พุทธถนอม
 • สมเด็จ หอวัฒนธรรม
 • โสวัจ อาทรเมทนี
 • กฤษฎา พลบูรณ์ศรี
 • ปัญญวัฒน์ ศิรเฉลิมพงศ์
 • ปริญญ์ ศุภศรี
 • ศักดิ์ดา จิ๋ววิเศษ
 • ทวีศักดิ์ ลาภจิตรกุศล
 • นันทพล พงศ์สุเสนีย์
 • จิณณวัตร มั่นทรัพย์
 • ปารเมศ สุริยพันธุ์
 • เมธิญวัฒน์​ คู่ธีร​วงศ์​
 • นเรศ เปาะทองคำ
 • วันเฉลิม เครือนันตา
 • อธิภัทร สิทาธินนท์
 • เอกอนันต์ เจริญพุทธกิตตน์
 • อัษฎาวุธ การสมดี
 • ฐิติ กีรติกสิกร
 • กัญญาวีร์ ฌวิลกรณ์
 • อนุชา บุญชูโต
 • โสภณ ภัทรกิจโสภณ
 • โสพล ฉัตรธนานันท์

รอบเช้า : อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม เวลา 08.30 – 12.00 น.

 • องอาจ พรกาญจนานันท์
 • สุวินิต ปัญจมะวัต
 • บุญส่ง คุรุประดิษฐ์วงศ์
 • สมบัติ ย่อมเที่ยงแท้
 • ปณัฐ รอดถาวร
 • ธนะพร อัมพรดนัย
 • เมทะนี มาเร
 • นิติรักษ์ ดาวลอย
 • ธนกฤต ธนัชฐิติพันธ์
 • ชลาพันธุ์ ลิ้มชุณหนุกูล
 • ชิตพล สมบูรณ์
 • กุลพล ลิมจิตติ
 • กานต์ เลขะกุล
 • ศวิต สถาวรวงศื
 • เตชัษ ปานเทพอินทร์
 • ธนดล จันทร์วาววาม
 • อดิศ ตันเจริญ
 • เอกพงศ์ คลังกรณ์
 • จิรัฏฐ์ นิติพน
 • ทัตพงษ์ ตั้งอุทัยเรือง
 • สุรวิชญ์ ทองจีน
 • พรเทพ ศิริเดช
 • ธงชัย​ จรณะสมบูรณ์​
 • เจนวิทย์ สัตย์ดี
 • ธนิต จิรวัชรเดช
 • ปฏิภาณ สักลอ
 • สติพัฒน์ ตั้งนิกร
 • ศุภกร ค้าเจริญ
 • กิตติ กาญจนกำเนิด
 • ณัฐวุฒิ โสภณเสถียร
 • วรันธร บุณยสิทธิเดช
 • ชาตินัย โมราราย
 • ดุษฎี ฐิติวร
 • ธนวัฒน์ มาฆทาน
 • ทีฆายุ ลิ้มจำรูญ
 • พีรพล ศิริจิตต์
 • พงศกร ศิรขจายเดช
 • ฉัตรเทพ จุลวัฒน์
 • ก้องไกล นรเศรษฐสถาพร
 • เศรษฐพิชญ์ ทองพันธ์อยู่
 • ว่าที่ ร.ต.ภัทรวิน แจ้งใจ
 • ศุภธัช สังขกุญชร

รอบบ่าย : อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม เวลา 12.30 – 16.00 น.

 • ปฏิภาณ ขาวจิตร
 • ศุภกิจ นันทภูษิตานนท์
 • ธาวิน กิตติสุวรรณ
 • ฐนอนันต์ ตีระอรรถชวิน
 • ตุลธร ศรีพงษ์พันธุ์กุล
 • ปิยะวัฒน์ อจินไตยศิลป์
 • วันชัย บำรุงตระกูล
 • สุวีรกิตติ ศิริพานิช
 • สิทธินนท์ สินสวัสดิ์
 • ศิรพฤกษ์ พรธารักษ์เจริญ
 • ชินดนัย เสาร์ฤกษ์
 • รชพงศ์ โรจนสุวรรณ
 • ภูธเนศ สำรวมสุข
 • เลิศ สำรวมสุข
 • ชญาศักดิ์ บุญจุน
 • ทวีศกดิ์ พันธินา
 • ปรัชญา ปรีชาวีรกุล
 • พิชัย จิรยุทธเจริญกุล
 • อภินันท์​ นิลทอง
 • กิตติ นิลยกุณช์
 • นฤดม เอี่ยมบัลลังก์
 • ภัทรายุส ฟองอาภา
 • กฤษณ์ มะณี
 • มโนช เมธิยนนท์
 • ธนชัย ใจุรุ่งรักษ์
 • ต่อศักดิ์ นามเกิด
 • ศุภกร คงการค้า
 • กฤษณ์ จงเจริญ
 • ไพโรจน์ อุดรชลธาร
 • สุรพงศ์ วณิชย์วรนันต์
 • วิรุฬห์ พรคุ้มเกล้า
 • สุทธิพันธ์ สื่อสวัสดิ์วณิชย์
 • เสริมศักดิ์ เจริญผล
 • มนเชฏฐ์ ลียะวณิช
 • อดิทัต แป้นพัฒน์
 • ณัฐธนัน อนันต์ณัฐศิริ
 • อนันต์ชัย อู่คล้าย
 • วรดร เอกนภากุล
 • สุพจน์ วัชรสินาพร
 • ธิติพัทธ์ หิรัญบวรทิพย์

จุดนัดพบ เริ่มต้นกิจกรรม : สนามปทุมธานี สปีดเวย์ Pathum Thani Speedway สามารถนำรถยนต์ส่วนตัวมาจอดที่นี่ได้อย่างสะดวกสบาย แผนที่ Google MAPS ดูได้ที่นี่

 • รอบเช้า เริ่มเปิดลงทะเบียน 08.30 น.
 • รอบบ่าย เริ่มเปิดลงทะเบียน 12.30 น.

ภายในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ทีมงาน Headlightmag.com จะส่ง SMS ไปยืนยันผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ตามเบอร์โทรศัพท์ที่คุณผู้อ่านได้ให้ไว้ รวมถึงส่ง ข้อควรปฏิบัติในการทดลองขับรถ และ เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อทีมงาน ทาง e-mail ที่คุณผู้อ่านได้ให้ไว้ และ โทรคอนเฟิร์มผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด อีกครั้งในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 

หากท่านใดที่มีรายชื่อเกิดเหตุขัดข้อง ขอสละสิทธิ์ หรือ ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตามเวลาที่ท่านได้สมัครไว้ หรือ มีข้อสงสัย หรือ สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่