ติดต่อด้านโฆษณา, แบนเนอร์ หรือ Rate Card กรุณาติดต่อที่คุณกิติชัยเท่านั้น
โปรดทราบ: ทางเว็บฯ ไม่มีนโยบายรับงาน Advertorial รวมถึงเผยแพร่ Post, ข้อความ
และ Video Clip ต่างๆ ใน Social Media ทุกรูปแบบ

Khun Khitichai Thangnitirat

Sales and Advertising Relationship Manager

[email protected]

» Don’t forget to mention [HeadlightMag] in subject of mail, for a lot focused.

“กรุณาเพิ่มข้อความ [HeadlightMag] ลงใน หัวข้อจดหมาย (subject) ที่ส่งด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้ตกหล่นและสับสนครับ”

» All Banner Position for year-2024 had booked for whole year. And The next booking time for year-2025 will open on Nov-2024, Please mail to ‘[email protected]’ on marked period.

“ตำแหน่ง banner ปี 2024 เต็มทุกตำแหน่งถึงสิ้นปีแล้ว หากสนใจลง banner ปี 2025 รบกวนติดต่อมาที่ email: [email protected] อีกครั้งในเดือน พฤศจิกายน 2024”

» “None Advertorial” were in Our Policy, offer of preferred PR story, social media posts will denied as a normal term.

“ทางเราไม่รับลงโฆษณารูปแบบ advertorial ทุกชนิด อาทิ Post PR ผ่านทาง Social Media”


ติดต่อด้านเนื้อหาเว็บไซต์ การจัดการ Content และ เกี่ยวกับรถยนต์

J!MMY (Thanathep Thanesniratsai)

Website Director

[email protected]

 


ติดต่อด้านปัญหาการใช้งานเว็บ, การใช้งานเว็บบอร์ด, ปัญหาด้านการสมัครสมาชิกเว็บบอร์ด

RTae Kittisak Chaisiri

Website Administrator

[email protected]