HEADLIGHTMAG presents : SWIFT standout @ Chiang Mai 

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมทดลองขับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง NEW Suzuki Swift รอบนี้ Suzuki Motor Thailand ร่วมกับ Headlightmag.com จัดกิจกรรม HEADLIGHTMAG presents : SWIFT standout ให้คุณผู้อ่านได้ลองขับรถในสถานีต่างๆ ทดสอบสมรรถนะด้วยตนเอง ต่อเนื่องจากกิจกรรมที่กรุงเทพฯ คราวนี้ On Tour ที่จังหวัดเชียงใหม่ ชาวเหนือเตรียมพร้อมกันได้เลยครับ @ ลานประเสริฐแลนด์ กาดเชิงดอย จ.เชียงใหม่ !

หลายคน คงสงสัยว่ามันขับดีจริงหรือ ? ออกตัวดีขึ้นจริงหรือ ?

อยากลองค้นพบความจริง ด้วยตัวเองไหมครับ ?

อยากลองขับ NEW Swift ดูไหมครับ ?

ถ้าอยาก…เลื่อนลงไปข้างล่างนี้ แล้วสมัครกันเข้ามาเลยครับ !!!


วัน – เวลาที่จัดกิจกรรม 

กิจกรรม จะมีให้เลือกด้วยกัน 2 วัน คือ วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 28 – 29 เมษายน 2018 แบ่งออกเป็น 2 รอบๆ ละ 30 ท่าน *ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 1. วันเสาร์ที่ 28 เมษายน รอบเช้า 08.00 – 12.00 น.
 2. วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน รอบเช้า 08.00 – 12.00 น.

สถานที่จัดงาน

ลานประเสริฐแลนด์ กาดเชิงดอย จ.เชียงใหม่ แผนที่ Google MAPS ดูได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อทั้งหมด 60 ท่าน คัดเลือกจากคุณผู้อ่านที่สมัครเข้ามาทั้งหมด 110 ท่าน

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน รอบเช้า 08.00 – 12.00 น. (A)

 1. ณัฐวุฒิ พู่กลั่น
 2. วัชรพงศ์ ยอดเมือง
 3. กมุทนัดดา คำทอง
 4. นพดล ตันติพัฒนา
 5. ว่าที่ ร.ต.เอกรักษ์ ขันทับทิม
 6. ว่าที่ ร.ต.ภัทรวิน แจ้งใจ
 7. ณัฐวิทย์ การสมดี
 8. พิมพ์ชนก พุทธยศ
 9. อัฐพงศ์ ฮวกนิล
 10. จักรกฤษณ์ อิ่มสอาด
 11. สิทธิเดช ศะศิธร
 12. คเชนทร์ ไหมแพง
 13. ธเนศ ครุวนาพิพัฒน์
 14. จิรายุส สุดเสมอใจ
 15. กัณตพงศ์ ธราวรรณ
 16. ณัฐพงษ์ วงศ์จันทร์กุล
 17. สถาพร สิริรัตน์บรรจง
 18. วีระวัฒน์ ไชยวงศ์
 19. มานะชัย แก้ววิเชียร
 20. อัครวัฒน์ ตั้งจิตโชติวุฒิกุล
 21. ธน บูชาชัย
 22. ธนา อินทรพินทุวัฒน์
 23. ยศกร สุติวงษ์
 24. กิตติธร ปะละศรี
 25. พินิจพงศ์ สริชัย
 26. ธีรวัจน์ ศิริวรรณกุลธร
 27. ธนรัตน์ คงกลาบ
 28. ทศพร พุกจอน
 29. พงศธร​ สุกัณศีล
 30. อรรจน์ สุขเสริฐ
 31. อภิสิทธิ์ สุยะวาด
 32. ปิยะพงศ์ เมธีรัตนโสภณ
 33. วินัย​ ลงกานี (ขอสละสิทธิ์)

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน รอบเช้า 08.00 – 12.00 น. (B)

 1. วงศธร ปิ่นเจริญทอง
 2. อภิสิทธิ์ บริสโคล์
 3. ฤทธิพล ไสยยาพรม
 4. ธนกฤต อินมาตัน
 5. แทนตรา อินต๊ะวงศ์
 6. ธนากร วงศ์งาม
 7. พชร อยู่สุข
 8. วันเฉลิม รอดศรี
 9. ธีรวุฒิ แปงแก้ว
 10. สรวิชญ์ บุญเกิด
 11. สิงหะ ลีฬหาชีวะ
 12. ชัยธวัช นิ่มจินดา
 13. นิติ คำเมืองลือ
 14. วรินทร บุญประเสริฐ
 15. มาฆพร ใจมโน
 16. ณัฏฐ์ภัทร์ คุณาวุฒิตระกูล
 17. ปฏิภาณ ขาวจิตร
 18. รัชพล พีรวัฑฒึก
 19. อธิวัฒน์ อุประกุล
 20. พงศธร หงษ์ทองคำ
 21. วสันติ์ ศรีปัญญา
 22. ยศวริศ ลิ้มเมธาพันธ์
 23. ศุภกร นวลรัตน์
 24. ณพีร์ อินทสอน
 25. มนต์ชัย วัฒนาสัจจา
 26. ณรงค์ยศ ชงโคสันติสุข
 27. อัษฎาวุธ การสมดี
 28. นัทที อุษาโยค
 29. อนุพงศ์ สมปาน
 30. สกานต์ คำรินทร์
 31. นคร กินรีแช
 32. พิชาญ์ พันธ์วร (ขอสละสิทธิ์)

วันที่ 23 มีนาคม ช่วงค่ำ ทีมงาน Headlightmag.com จะส่ง SMS ไปยังผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ตามเบอร์โทรศัพท์ที่คุณผู้อ่านได้ให้ไว้อีกทางหนึ่ง เพื่อยืนยันรายละเอียดทั้งหมด รวมถึงส่ง ข้อควรปฏิบัติในการทดลองขับรถ และ เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อทีมงาน ทาง e-mail ที่คุณผู้อ่านได้ให้ไว้

หากท่านใดที่มีรายชื่อเกิดเหตุขัดข้อง ขอสละสิทธิ์ หรือ ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตามเวลาที่ท่านได้สมัครไว้ หรือ มีข้อสงสัย หรือ สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ e-mail : register@headlightmag.com

หรือทางข้อความหลังไมค์ webboard >> http://community.headlightmag.com/index.php?action=pm;sa=send;u=663