39th Bangkok International Motor Show 2018

สรุปยอดจองรถยนต์ในงาน Bangkok International Motor Show 2018 ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 8 เมษายน 2561 @ Challenger Hall 1 – 3 เมืองทองธานี (14 วัน) รวมทั้งสิ้น 36,941 คัน

10 อันดับยอดจองสูงสุด ในงาน Motor Show 2018 (26 มีนาคม – 8 เมษายน 2561)

 1. Toyota  5,689 คัน
 2. Honda  5,133 คัน
 3. Mazda  5,021 คัน
 4. Isuzu  3,920 คัน
 5. Mercedes-Benz  2,297 คัน
 6. Mitsubishi  2,108 คัน
 7. Suzuki  2,039 คัน
 8. MG  1,994 คัน
 9. Nissan  1,819 คัน
 10. Ford  1,809 คัน

* ค่ายพรีเมียมจะเป็นการแจ้งรวมยอดทั้งหมดที่วันสุดท้ายของงาน

 

สรุปยอดจองรถยนต์ แบ่งตามแบรนด์ในงาน Motor Show 2018 รวม 36,941 คัน

 1. Toyota  5,689 คัน
 2. Honda  5,133 คัน
 3. Mazda  5,021 คัน
 4. Isuzu  3,920 คัน
 5. Mercedes-Benz  2,297 คัน
 6. Mitsubishi  2,108 คัน
 7. Suzuki  2,039 คัน
 8. MG  1,994 คัน
 9. Nissan  1,819 คัน
 10. Ford  1,809 คัน
 11. BMW  1,472 คัน
 12. Subaru  1,188 คัน
 13. Hyundai  518 คัน
 14. Chevrolet  362 คัน
 15. FOMM  354 คัน
 16. KIA  314 คัน
 17. Audi  302 คัน
 18. Volvo  176 คัน
 19. Porsche  118 คัน
 20. MINI  111 คัน
 21. Lexus  63 คัน
 22. Land Rover  24 คัน
 23. Maserati  18 คัน
 24. Aston Martin  6 คัน
 25. Jaguar  6 คัน
 26. Bentley  2 คัน
 27. Rolls-Royce  0 คัน
 28. others  78 คัน

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ >> community.headlightmag.com/64639.0


ข้อมูลเพิ่มเติม :

 • ยอดจองรถยนต์ Motor Show 2016 (งานต้นปี) : 32,571 คัน
 • ยอดจองรถยนต์ Motor Expo 2016 (งานปลายปี) : 32,422 คัน
 • ยอดจองรถยนต์ Motor Show 2017 (งานต้นปี) : 31,031 คัน
 • ยอดจองรถยนต์ Motor Expo 2017 (งานปลายปี) : 39,832 คัน
 • ยอดจองรถยนต์ Motor Show 2018 (งานต้นปี) : 36,941 คัน

Motor Show 2018 มียอดจองรถยนต์มากกว่างานเดียวกันปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 5,910 คัน (+19.0%)