มาดูอีกหนึ่งเทคโนโลยีล่าสุด จาก Audi ที่พึ่งประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบ Audi Connect
ให้เชื่อมต่อเข้ากับศูนย์ควบคุมการจราจรกลาง ที่ควบคุมสัญญาณไฟจราจรในแต่ละแยก เพื่อนำ
ข้อมูลมาบอกคนขับว่า  เวลาที่ติดไฟแดง จะเหลืออีกนานเพียงใด และ นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ
การต่อยอดในการแก้ไขปัญหาจราจรอีกด้วย

Untitled 3

ระบบการทำงานของ Audi Connect จะเริ่มจากตัวรถส่งสัญญาณเข้าระบบ Central Traffic Control
ก่อนที่จะส่งต่อไปยัง Audi Server และ ส่งกลับมาที่ตัวรถอีกครั้ง ซึ่งข้อมูลที่คนขับสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้คือระยะเวลาไฟแดงที่เหลืออยู่ โดยที่คนขับสามารถตั้งค่าให้แสดงบน Head Up Display
ได้ด้วย สำหรับ Audi รุ่นที่มีอุปกรณ์นี้ประกอบไปด้วย A4, A4 Allroad, และ Q7 ที่ผลิตหลังวันที่
1 มิถุนายนปีนี้เป็นต้นไป

Untitled 2

สำหรับเมืองที่รองรับ Audi Connect รุ่นล่าสุดนี้มี Las Vegas, Washington DC, Seattle, และ Portland
จะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงเป็นต้นไป และมีการคาดการณ์ว่าจะใช้ระบบนี้ได้ใน Los Angeles
ภายในอีก 2 ปีข้างหน้า สำหรับการต่อยอดของระบบนั้น Audi คาดว่าถ้าปริมาณรถยนต์ที่มีระบบเดียวกับ
Audi Connect มากขึ้น จะช่วยให้ศูนย์ควบคุมการจราจรกลางจัดการปัญหาจราจรติดขัดได้อย่างเหมาะสม
ด้วยการกัก และ ระบายรถในแต่ละจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2017-Audi-A4-20T-quattro-side-profile-02

ที่มา : motortrend