ระบบเบรกอัตโนมัติได้รับการยอมรับจากหลายฝ่ายว่า เป็นระบบที่จำเป็นไม่แพ้ระบบเบรก ABS และถุงลมนิรภัย จนภาครัฐหลายประเทศเริ่มมองเห็นความสำคัญ รวมถึงภาครัฐของออสเตรเลียที่เริ่มร่างข้อเสนอให้รถยนต์รุ่นใหม่ที่ออกขายหลังกลางปี 2022 ต้องมีระบบดังกล่าวเป็นอุปกรณ์มาตรฐานด้วย

ข้อเสนอของรัฐบาลออสเตรเลียอันเป็นส่วนหนึ่งของ กฎการออกแบบชาวออสเตรเลีย (ADR: Australian Design Rule) ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการเสนอและมีใจความส่วนหนึ่งว่า รถยนต์รุ่นใหม่ประเภท All-NEW ที่เปิดตัวหลังกรกฎาคม 2022 ต้องมีระบบเบรกอัตโนมัติมาเป็นมาตรฐาน โดยมีความสามารถในการตรวจจับทั้งยานพาหนะและคนเดินถนน

ข้อเสนอดังกล่าวยังระบุด้วยว่า หลังกรกฎาคม 2024 รถยนต์ใหม่ทุกรุ่นที่ออกจำหน่ายที่นั่น จะต้องมีระบบเบรกอัตโนมัติมาด้วย ทั้งนี้ ยังไม่มีการระบุกรอบเวลาว่า จะใช้เวลาในการศึกษานานเท่าใด และจะเริ่มบังคับใช้เมื่อใด สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน รถยนต์นั่งรุ่นใหม่ที่ออกขายในออสเตรเลียมีอยู่ 66% หรือ 168 รุ่น ที่มีระบบเบรกอัตโนมัติมาให้ด้วย ซึ่งนี่รวมถึง รถยนต์นั่ง, SUV และ รถยนต์เชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก

 

ที่มา: motoring