หน้ากากสำหรับปกป้องผู้คนให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส ได้พัฒนาต่อจนกลายเป็นกรองอากาศในแอร์รถยนต์อย่าง Kurumask จาก Honda ซึ่งบรรยายสรรพคุณว่า สามารถกรองเชื้อไวรัสได้เกือบ 100% โดยเริ่มออกจำหน่ายแล้วในญี่ปุ่น เป็นอุปกรณ์เสริมที่จำหน่ายผ่าน Honda Access

Kurumask จาก Honda เป็นกรองอากาศในระบบปรับอากาศรถยนต์ สามารถติดตั้งแทนกรองเดิมได้เลย มีสรรพคุณในการกรองฝอยละออง (droplets) ของไวรัสซึ่งอยู่ในอากาศที่หมุนเวียนในห้องโดยสาร โดยบนพื้นผิวกรองอากาศจะมีหนามระดับจุลทรรศน์ ซึ่งตัวหนามมีหน้าที่ในการดักจับพร้อมทำลายไวรัสที่ผ่านกรอง ส่วนแรงบันดาลใจมาจากปีกแลงปอ ที่มีกลไกนี้ในการทำให้ปีกสะอาดตลอดเวลาเช่นกัน

Kurumask จาก Honda สามารถดักจับไวรัสได้ 99.8% ภายในเวลา 15 นาที และ 99.9% ในเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งทดสอบใน Honda N-Box รถยนต์ที่ใช้ระบบปรับอากาศแบบเน้นหมุนเวียน อากาศภายในรถยนต์มากกว่านำอากาศภายนอกเข้ามา นอกจากนั้น ยังมีข้อดีที่ไวรัสจะไม่ต้านทานกรองชนิดนี้ เพราะไม่ได้ใช้สารเคมีในการกำจัดตั้งแต่แรก

Kurumask จาก Honda ออกจำหน่ายแล้วที่ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2020 สนนราคาจำหน่ายที่นั่นโดยที่ยังไม่รวมภาษีนำเข้าของประเทศไทยที่ 7,040 เยน (ราว 2,000 บาท) ส่วนอายุใช้งานของกรองอากาศชนิดนี้อยู่ที่ราว 1 ปี ในตอนต้นจะมีแต่ของรุ่น Honda N-Box เท่านั้น และ จะมีการพัฒนาสำหรับติดตั้งในรถยนต์รุ่นอื่นต่อไป

 

ที่มา : paultan, carscoops