ประเทศญี่ปุ่นมีแผนที่เป็นรูปธรรมอีกระดับ เมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ 11 บริษัท จาก 3 วงการ ทั้งด้านสาธารณูปโภค รถยนต์ และทางการเงิน จับมือกันตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมา เพื่อโปรโมทการใช้พลังงาน Hydrogen ซึ่งมีการกำหนดแผนงานที่ชัดเจนในหลายด้าน รวมไปถึงการตั้งสถานี 160 แห่ง ที่ประเทศญี่ปุ่น ภายในปี 2020 ด้วย สำหรับรายชื่อบริษัทที่ร่วมลงนามในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย

ผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค

 • JXTG Energy Co., Ltd.
 • Idemitsu Kosan Co., Ltd.
 • Iwatani Industry Co., Ltd.
 • Tokyo Gas Co., Ltd. Toho Gas Co., Ltd.
 • Japan Air Liquide Corporation

ผู้ผลิตรถยนต์

 • Toyota Motor Corporation
 • Nissan Motor Co., Ltd.
 • Honda Motor Co., Ltd.

สถาบันการเงินและอื่นๆ

 • Toyota Tsusho Corporation
 • Japanese Development Bank, Ltd.

บริษัทที่จะตั้งขึ้นมาใหม่จะเริ่มทำการ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปี 2018 (มีนาคม – มิถุนายน) เพื่อกระตุ้นการใช้พลังงาน Hydrogen ในรถยนต์ อีกทั้งยังมีการคาดการณ์ว่าจะมีรถยนต์ประเภทดังกล่าว วิ่งบนถนนประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวน 40,000 คัน ในปี 2020

บริษัทนี้จึงตั้งเป้าหมาย ที่จะเปิดสถานีชาร์จ Hydrogen จำนวน 160 แห่ง ภายในปี 2020 สำหรับหน้าที่การทำงานของผู้ร่วมลงนามตามแต่ละประเภท ถูกระบุเอาไว้อย่างชัดเจนแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค

 • ลงทุนในด้านการสร้างสถานีชาร์จ Hydrogen
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติการของบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่
 • สร้างความตระหนักถึงพลังงาน Hydrogen

ผู้ผลิตรถยนต์

 • เพิ่มปริมาณรถยนต์ FCV
 • อำนวยความสะดวกสบายในสถานีชาร์จ Hydrogen
 • สร้างความตระหนักถึงพลังงาน Hydrogen

สถาบันการเงินและอื่นๆ

 • มอบเงินลงทุนสำหรับการตั้งสถานีชาร์จ Hydrogen รวมถึงค่าบำรุงรักษา
 • โปรโมทสถานีชาร์จ Hydrogen ในเชิงธุรกิจ

มีการระบุเอาไว้ด้วยว่า บริษัทที่ร่วมลงนามอาจไม่ได้จำกัดอยู่แค่ 11 แห่งนี้ เพราะบริษัทจะเปิดรับผู้ร่วมลงนามรายใหม่ด้วย นับว่าการลงนามในครั้งนี้ เป็นหลักฐานพิสูจน์ความตั้งใจของชาวญี่ปุ่น ที่จะส่งเสริมการใช้พลังงาน Hydrogen ในรถยนต์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งยังมองได้อีกแง่ว่าเครื่องยนต์สันดาปภายใน กำลังเข้าใกล้สู่จุดสิ้นสุดไปอีกก้าวหนึ่งแล้ว

 

ที่มา: honda