Uber ได้เปิดเผยรายงานสถิติการเกิดอาชญากรรม ระหว่างการให้บริการในปี 2018 เป็นครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม มีความยาวทั้งสิ้น 84 หน้า และครอบคลุมเฉพาะการให้บริการในสหรัฐฯ พร้อมระบุว่า Uber ให้บริการโดยเฉลี่ย 3.1 ล้านเที่ยวต่อวัน และ 99.9% ที่การเดินทางลุล่วงโดยสวัสดิภาพ อย่างไรก็ตาม มีผู้เคราะห์ร้ายตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

อาชญากรรมทางเพศ 3,045 ครั้ง (ปี 2017 มีรายงาน 2,936 ครั้ง) แบ่งเป็น

  • ข่มขืน 235 ครั้ง (ปี 2017 มีรายงาน 229 ครั้ง)
  • พยายามข่มขืน 307 ครั้ง (ปี 2017 มีรายงาน 280 ครั้ง)

อุบัติเหตุรถชนถึงชีวิต 97 ครั้ง แบ่งเป็น

  • 65% เป็นอุบัติเหตุกับรถยนต์คันอื่น
  • 31% เป็นอุบัติเหตุกับคนเดินถนน หรือจักรยาน
  • 4% เป็นอุบัติเหตุกับยานพาหนะประเภทอื่น
  • 90% เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเขตเมือง

ทำร้ายร่างกายจนถึงชีวิต 19 ครั้ง

Uber ระบุด้วยว่า สถิติดังกล่าวไม่ได้รวบรวมเฉพาะข้อมูล ที่ผู้โดยสารตกเป็นเหยื่อเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการที่ผู้ขับขี่ตกเป็นเหยื่อ และเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ขับขี่กันเองด้วย ทางบริษัทยังยอมรับว่า แม้สัดส่วนเหตุร้ายจะถือว่าเล็กน้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวนเที่ยวการให้บริการทั้งหมด แต่ Uber จะพยายามปรับปรุงต่อไป เพื่อให้การเดินทางปลอดภัยยิ่งขึ้น สำหรับทั้งผู้โดยสารและผู้ขับขี่

สำหรับแนวทางการป้องกันการเกิดอาชญากรรมทางเพศ Uber ระบุว่า บริษัทมีการจัดคอร์สและสายด่วน สำหรับให้ความรู้ผู้ขับขี่ในเรื่องดังกล่าว ทั้งยังแชร์ข้อมูลผู้ขับขี่ที่ถูกแบนจากระบบ ให้กับบริษัทอื่นด้วย นอกจากนั้น ยังมีการเพิ่มขั้นตอนการใส่รหัส pin code เพื่อให้ผู้โดยสารมั่นใจได้ว่า ผู้ที่มารับคือคนขับขี่ของตนจริง ปิดท้ายด้วยระบบส่งข้อความหาตำรวจ ผ่านหมายเลข 911 เพื่อขอความช่วยเหลือโดยด่วน

ที่มา: cbsnews, theguardian