งานนี้ ถือเป็นการประกาศความมั่นใจ กับสารพัดแผน เพื่อยกเครื่องงานบริการหลังการขาย

ให้เจ้าของรถนิสสัน รุ่นใหม่ๆ ได้วางใจ โดยเฉพาะ อีกหน่อย นิสสันคิดจะนำรถเข้ามาประกอบขาย

ลูกดค้าจะได้คลายกังวล

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เตรียมพร้อมก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่
“Nissan Quality Aftersales and Service (NQAS)”, ประเดิมเปิดกลยุทธ์ทางการตลาดด้าน
บริการหลังการขายและอะไหล่แท้ 100% คุณภาพสูงอย่างเต็มตัว เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
แก่ผู้ใช้รถยนต์นิสสันทุกรุ่น ตอกย้ำความน่าเชื่อถือและเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นให้กับแบรนด์นิสสัน

สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของบริษัท นิสสัน มอเตอร์
(ประเทศไทย) จำกัด ครั้งนี้นั้น ถือเป็นนโยบายสำคัญที่นิสสันใส่ใจและให้ความสำคัญมาโดยตลอด
โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 การแข่งขันในตลาดรถยนต์เริ่มส่งสัญญาณการ
แข่งขันที่สูงขึ้น ตามแนวโน้มการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกและในประเทศไทย โดยบริษัท
ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ต่างๆ เริ่มทยอยเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ออกตลาด

นอกเหนือจากการเปิดรถยนต์รุ่นใหม่ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องแล้ว นิสสันยังมีนโยบายสำคัญ
ด้านบริการหลังการขายในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในทุกๆ ด้านของผู้ใช้รถยนต์
นิสสันมากยิ่งขึ้น ล่าสุดบริษัทได้ปรับนโยบายและแนวการบริหารในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อม
ก้าวสู้การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในอนาคตอันใกล้ โดยเริ่มเปิดกลยุทธ์รุกด้านการบริการ
หลังการขายที่มีคุณภาพอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดอย่าง
เหนือความคาดหมายแก่ผู้บริโภคทุกคน อาทิ รูปแบบการบริการ “นิสสัน เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส”
(Nissan Express Service) ซึ่งเป็นการให้บริการซ่อมรถยนต์แบบเร่งด่วน สำหรับลูกค้ารถยนต์นิสสัน
โดยสามารถรอรับรถได้ภายในครึ่งชั่วโมง ซึ่งเน้นการบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรอง
น้ำมันเครื่อง การเปลี่ยนแบตเตอรี่ และการเช็กระบบ ซึ่งบริการ “นิสสัน เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส”
ที่กล่าวนี้ ได้ดำเนินการให้บริการมานานหลายปีแล้ว และได้พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ

การนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาใช้ในการบริการ รวมถึงฝึกอบรมบุคลากรช่างผู้ชำนาญการให้
มีความรู้ความสามารถตลอดระยะเวลา พร้อมทั้งเร่งขยายการบริการให้ครอบคลุมทุกศูนย์บริการ
ของนิสสันที่มีอยู่กว่า 155 แห่งทั่วประเทศไทย ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการแก่รถยนต์นิสสัน
ทุกรุ่นทุกโมเดล

ขณะเดียวกันยังเสริมความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้รถยนต์นิสสันทุกรุ่นด้วยบริการพิเศษ “นิสสัน โมบาย
เซอร์วิส” (Nissan Mobile Service) หรือ “ศูนย์บริการนิสสันเคลื่อนที่” เป็นบริการพิเศษที่มอบ
ให้แก่ลูกค้า เพื่อเสริมการให้บริการปกติของศูนย์บริการและโชว์รูมนิสสันที่มีอยู่กว่า 155 แห่ง
ทั่วประเทศ และ เพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสันในการให้บริการแก่ลูกค้า
นอกสถานที่ และให้ความช่วย เหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน “นิสัน โมบาย เซอร์วิส” สามารถ
ออกให้บริการที่ครบวงจร ในกรณีที่ลูกค้าต้องการรับการดูแลรักษา เช็กรถยนต์เบื้องต้น เช่น
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็กตามระยะ เปลี่ยนสายพาน ฯลฯ  โดยภายในรถ “นิสสัน โมบาย เซอร์วิส”
จะบรรจุอุปกรณ์ซ่อมแซม เครื่องมือ อะไหล่แท้คุณภาพ 100% และส่วนประกอบที่จำเป็นในการ
ให้บริการเบื้องต้น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ยาง แบตเตอรี่ หัวเทียน เป็นต้น พร้อม
ด้วยช่างผู้ชำนาญที่พร้อมให้คำปรึกษา รวมถึงบริการแก้ไข เปลี่ยนถ่าย ซ่อมแซม ติดตั้งอะไหล่ และ
อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลูกค้ารถยนต์นิสสันสามารถเรียกใช้บริการจาก “นิสสัน โมบาย เซอร์วิส” ได้โดยโทรศัพท์ไปที่
Call Center ของศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินของนิสสันหมายเลข 02-305-8432 ซึ่งศูนย์ฯ
จะช่วยติดต่อประสานงานให้ Nissan Mobile Service แต่ละพื้นที่เดินทางไปให้บริการต่อไป

นอกจากนี้สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ระดับพรีเมียม ทั้งนิสสัน ทีด้า และนิสสัน เทียน่า
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ยังเพิ่มความอุ่นใจตลอดระยะเวลาในการเดินทาง
ด้วยโปรแกรม “นิสสัน โรด ไซด์ เซอร์วิส 24 ชั่วโมง” (Road Side Service 24 Hr.” หรือ
ศูนย์บริการ 24 ชม. และให้การบริการช่างซ่อมรถในกรณีฉุกเฉินรถของลูกค้าเสียหายหรือ
ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ อันเป็นผลเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายของเครื่องยนต์
ขณะขับขี่บนท้องถนน Nissan Road Side Service 24 Hr. จะจัดส่งช่างซ่อมรถเพื่อช่วยเหลือ
ในการซ่อมรถ ณ จุดเกิดเหตุขอความช่วยเหลือ 24 ชม.ทั่วไทย รวมถึงการให้บริการเคลื่อนย้าย
รถที่เกิดจากความเสียหายหรือขับเคลื่อนต่อไปไม่ได้ เพื่อนำไปซ่อมบำรุงต่อไป

อย่างไรก็ตาม นโยบายทางการตลาดที่สำคัญในส่วนของบริการหลังการขายดังกล่าวนี้ ถือเป็น
การรองรับความพร้อมในการเปิดตัวยนตรกรรมรุ่นใหม่ของนิสสันที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
อันใกล้นี้ และเป็นการเตรียมพร้อมก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ Nissan Quality Aftersales
and Service (QAS)” คือ การให้บริการอะไหล่รถยนต์ต่างๆ ที่นอกจากจะมีคุณภาพสูง 100%
ตามมาตรฐานของนิสสันแล้ว การบริหารจัดการสต็อกอะไหล่ รวมถึงการจัดส่งอะไหล่ไปยัง
ศูนย์บริการทั่วประเทศจำนวน 155 แห่งนั้น สามารถให้ความเชื่อมั่นและเชื่อถือได้แก่ผู้ใช้
รถยนต์นิสสันทุกรุ่นทุกโมเดล โดยเฉพาะรถยนต์นิสสัน ทีด้า และนิสสัน เทียน่า นั้น
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล้าการันตีและพร้อมให้ลูกค้าทุกท่านได้พิสูจน์
ทั้งในด้านของคุณภาพที่มีมาตรฐานสูง และราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบเคียงกับรถยนต์
ในระดับเดียวกัน

————————————–///——————————————