ยอดขายรถยนต์กลุ่ม กระบะ 1 ตัน (1-Ton Pick-up)

ยอดขายรถกระบะ Pick-up รวมทุกตัวถัง (มกราคม-มิถุนายน 2017) รวม 172,481 คัน 

(คิดเป็น 42.07% ของยอดขายรถยนต์รวมทุกประเภท 409,980 คัน)

 • อันดับ 1  Isuzu D-max : 64,206 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 37.2%)
 • อันดับ 2  Toyota Hilux Revo : 52,167 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 30.2%)
 • อันดับ 3  Ford Ranger : 20,276 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 11.8%)
 • อันดับ 4  Mitsubishi Triton : 15,207 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 8.8%)
 • อันดับ 5  Nissan Navara  : 9,467 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 5.5%)
 • อันดับ 6  Chevrolet Colorado : 7,760 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.5%)
 • อันดับ 7  Mazda BT-50 Pro : 3,099 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%)
 • อันดับ 8  Tata Xenon : 299 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 0.2%)

*Foton Tunland ยังไม่มีการแจ้งยอดขาย

ยอดขายรถกระบะ Pick-up ตัวถังตอนเดียว Single Cab (มกราคม – มิถุนายน 2017) รวม 25,533 คัน 

(คิดเป็นสัดส่วน 14.8% ของยอดขายรวมทุกตัวถัง)

 • อันดับ 1  Toyota Hilux Revo : 12,477 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 48.9%)
 • อันดับ 2  Isuzu D-max : 8,639 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 33.8%)
 • อันดับ 3  Mitsubishi Triton : 2,007 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 7.9%)
 • อันดับ 4  Nissan Navara  : 1,615 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.3%)
 • อันดับ 5  Ford Ranger : 439 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.7%)
 • อันดับ 6  Tata Xenon : 250 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.0%)
 • อันดับ 7  Chevrolet Colorado : 91 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 0.3%)
 • อันดับ 8  Mazda BT-50 Pro : 15 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 0.1%)

ยอดขายรถกระบะ Pick-up ตัวถังแค็บ Cab (มกราคม – มิถุนายน 2017) รวม 80,673 คัน 

(คิดเป็นสัดส่วน 46.8% ของยอดขายรวมทุกตัวถัง)

 • อันดับ 1  Isuzu D-max : 31,273 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 38.8%)
 • อันดับ 2  Toyota Hilux Revo : 21,536 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 26.7%)
 • อันดับ 3  Ford Ranger : 7,418 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 9.2%)
 • อันดับ 4  Mitsubishi Triton : 7,381 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 9.1%)
 • อันดับ 5  Nissan Navara  : 5,768 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 7.1%)
 • อันดับ 6  Chevrolet Colorado : 5,555 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.9%)
 • อันดับ 7  Mazda BT-50 Pro : 1,723 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.1%)
 • อันดับ 8  Tata Xenon : 19 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 0.1%)

ยอดขายรถกระบะ Pick-up ตัวถัง 4 ประตู Double Cab (มกราคม – มิถุนายน 2017) รวม 66,275 คัน 

(คิดเป็นสัดส่วน 38.4% ของยอดขายรวมทุกตัวถัง)

 • อันดับ 1  Isuzu D-max : 24,294 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 36.7%)
 • อันดับ 2  Toyota Hilux Revo : 18,154 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 27.4%)
 • อันดับ 3  Ford Ranger : 12,419 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 18.7%)
 • อันดับ 4  Mitsubishi Triton : 5,819 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 8.8%)
 • อันดับ 5  Chevrolet Colorado : 2,114 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.2%)
 • อันดับ 6  Nissan Navara  : 2,084 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.1%)
 • อันดับ 7  Mazda BT-50 Pro : 1,361 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.0%)
 • อันดับ 8  Tata Xenon : 30 คัน (ส่วนแบ่งตลาด 0.1%)

รวบรวมข้อมูลทั้งหมดโดย www.headlightmag.com


แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ >> community.headlightmag.com/60315.0