ยอดขายรถยนต์กลุ่ม กระบะ 1 ตัน (1-Ton Pick-up)

ยอดขายรถกระบะ Pick-up รวมทุกตัวถัง (มกราคม – มีนาคม 2018) รวม 102,893 คัน

(คิดเป็น 43.4% ของยอดขายรถยนต์รวมทุกประเภท 237,093 คัน)

 • อันดับ 1  Isuzu D-max : 37,408 คัน (36.4%)
 • อันดับ 2  Toyota Hilux Revo : 28,769 คัน (28.0%)
 • อันดับ 3  Ford Ranger : 14,216 คัน (13.8%)
 • อันดับ 4  Mitsubishi Triton : 10,373 คัน (10.0%)
 • อันดับ 5  Nissan Navara : 5,744 คัน (5.6%)
 • อันดับ 6  Chevrolet Colorado : 4,609 คัน (4.4%)
 • อันดับ 7  Mazda BT-50 Pro : 1,650 คัน (1.6%)
 • อันดับ 8  Tata Xenon : 118 คัน (0.1%)
 • อันดับ 9 Foton Tunland : 6 คัน (0.1%)

ยอดขายกระบะรวม ไตรมาส 1 ปี 2018 : 102,893 คัน แบ่งออกเป็น 3 ตัวถัง ดังนี้

 • ตอนเดียว Single Cab : 15,435 คัน (สัดส่วน 15.0%)
 • แค็บ Space Cab : 44,752 คัน (สัดส่วน 43.5%)
 • 4 ประตู Double Cab : 42,706 คัน (สัดส่วน 41.5%)

* โดยปกติแล้ว กระบะจากทุกค่าย ตัวถัง 4 ประตู จะมีเพียง Ford Ranger เท่านั้น ที่ขายตัวถัง 4 ประตูได้มากกว่าตัวถังแบบอื่น แต่สำหรับ ปี 2018 ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม) มีอีกค่ายที่ตัวถัง 4 ประตูขายดีกว่าตัวถังอื่นๆ นั่นก็คือ Isuzu D-max

ยอดขายรถกระบะ ตัวถังตอนเดียว Single Cab (มกราคม – มีนาคม 2018) รวม 15,435 คัน

 • อันดับ 1  Toyota Hilux Revo : 8,270 คัน
 • อันดับ 2  Isuzu D-max : 4,935 คัน
 • อันดับ 3  Mitsubishi Triton : 1,024 คัน
 • อันดับ 4  Nissan Navara  : 737 คัน
 • อันดับ 5  Ford Ranger : 338 คัน
 • อันดับ 6  Tata Xenon : 99 คัน
 • อันดับ 7  Chevrolet Colorado : 25 คัน
 • อันดับ 8  Foton Tunland : 4 คัน
 • อันดับ 9  Mazda BT-50 Pro : 3 คัน

ยอดขายรถกระบะ ตัวถังแค็บ Cab (มกราคม – มีนาคม 2018) รวม 44,752 คัน

 • อันดับ 1  Isuzu D-max : 15,380 คัน
 • อันดับ 2  Toyota Hilux Revo : 11,099 คัน
 • อันดับ 3  Mitsubishi Triton : 5,298 คัน
 • อันดับ 4  Ford Ranger : 4,893 คัน
 • อันดับ 5  Chevrolet Colorado : 3,578 คัน
 • อันดับ 6  Nissan Navara  : 3,434 คัน
 • อันดับ 7  Mazda BT-50 Pro : 1,054 คัน
 • อันดับ 8  Tata Xenon : 16 คัน
 • อันดับ 9  Foton Tunland : ไม่มีตัวถังแค็บจำหน่าย

ยอดขายรถกระบะ ตัวถัง 4 ประตู Double Cab (มกราคม – มีนาคม 2018) รวม 42,706 คัน

 • อันดับ 1  Isuzu D-max : 17,093 คัน
 • อันดับ 2  Toyota Hilux Revo : 9,400 คัน
 • อันดับ 3  Ford Ranger : 8,985 คัน
 • อันดับ 4  Mitsubishi Triton : 4,051 คัน
 • อันดับ 5  Nissan Navara : 1,573 คัน
 • อันดับ 6  Chevrolet Colorado  : 1,006 คัน
 • อันดับ 7  Mazda BT-50 Pro : 593 คัน
 • อันดับ 8  Tata Xenon : 3 คัน
 • อันดับ 9  Foton Tunland : 2 คัน

รวบรวมข้อมูลทั้งหมดโดย www.headlightmag.com


แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ >> community.headlightmag.com/65035.0


บทความที่น่าสนใจอ่านเพิ่มเติม : Sales Report : ยอดขายกระบะ Pick-up สรุปรวมปี 2017 (มกราคม – ธันวาคม) แบ่งตามตัวถัง >> http://www.headlightmag.com/sales-report-pick-up-2017-by-body/

Sales Report : ยอดขายกระบะ Pick-up สรุปรวมปี 2017 (มกราคม – ธันวาคม) แบ่งตามตัวถัง