ยอดขายรถยนต์กลุ่ม กระบะ 1 ตัน (1-Ton Pick-up)

ยอดขายรถกระบะ Pick-up รวมทุกตัวถัง (มกราคม – มิถุนายน 2018) รวม 207,405 คัน

(คิดเป็น 42.4% ของยอดขายรถยนต์รวมทุกประเภท 489,118 คัน)

 • อันดับ 1  Isuzu D-max : 73,003 คัน (35.20%)
 • อันดับ 2  Toyota Hilux Revo : 63,908 คัน (30.81%)
 • อันดับ 3  Ford Ranger : 27516 คัน (13.27%)
 • อันดับ 4  Mitsubishi Triton : 20,290 คัน (9.78%)
 • อันดับ 5  Nissan Navara : 10,621 คัน (5.12%)
 • อันดับ 6  Chevrolet Colorado : 8,584 คัน (4.14%)
 • อันดับ 7  Mazda BT-50 Pro : 3,254 คัน (1.57%)
 • อันดับ 8  Tata Xenon : 211 คัน (0.10%)
 • อันดับ 9 Foton Tunland : 18 คัน (0.01%)

ยอดขายกระบะรวม ไตรมาส 1 ปี 2018 : 207,405 คัน แบ่งออกเป็น 3 ตัวถัง ดังนี้

 • ตอนเดียว Single Cab : 32,650 คัน (สัดส่วน 15.7%)
 • แค็บ Space Cab : 91,487 คัน (สัดส่วน 44.1%)
 • 4 ประตู Double Cab : 83,268 คัน (สัดส่วน 40.2%)

* โดยปกติแล้ว กระบะจากทุกค่าย ตัวถัง 4 ประตู จะมีเพียง Ford Ranger เท่านั้น ที่ขายตัวถัง 4 ประตูได้มากกว่าตัวถังแบบอื่น แต่สำหรับ ครึ่งปีแรก 2018 (มกราคม – มิถุนายน) มีอีกค่ายที่ตัวถัง 4 ประตูขายดีกว่าตัวถังอื่นๆ นั่นก็คือ Isuzu D-max

ยอดขายรถกระบะ ตัวถังตอนเดียว Single Cab (มกราคม – มิถุนายน 2018) รวม 32,650 คัน (คิดเป็น 15.7%)

 • อันดับ 1  Toyota Hilux Revo : 17,418 คัน
 • อันดับ 2  Isuzu D-max : 10,738 คัน
 • อันดับ 3  Mitsubishi Triton : 2,208 คัน
 • อันดับ 4  Nissan Navara  : 1,481 คัน
 • อันดับ 5  Ford Ranger : 574 คัน
 • อันดับ 6  Tata Xenon : 169 คัน
 • อันดับ 7  Chevrolet Colorado : 44 คัน
 • อันดับ 8  Foton Tunland : 14 คัน
 • อันดับ 9  Mazda BT-50 Pro : 4 คัน

ยอดขายรถกระบะ ตัวถังแค็บ Cab (มกราคม – มิถุนายน 2018) รวม 91,487 คัน (คิดเป็น 44.1%)

 • อันดับ 1  Isuzu D-max : 30,108 คัน
 • อันดับ 2  Toyota Hilux Revo : 25,524 คัน
 • อันดับ 3  Ford Ranger : 10,521 คัน
 • อันดับ 4  Mitsubishi Triton : 10,310 คัน
 • อันดับ 5  Chevrolet Colorado : 6,629 คัน
 • อันดับ 6  Nissan Navara  : 6,322 คัน
 • อันดับ 7  Mazda BT-50 Pro : 2,037 คัน
 • อันดับ 8  Tata Xenon : 36 คัน
 • อันดับ 9  Foton Tunland : ไม่มีตัวถังแค็บจำหน่าย

* ยอดขายตัวถังแค็บ Ford Ranger สามารถขึ้นนำ Mitsubishi Triton ได้เป็นครั้งแรก


ยอดขายรถกระบะ ตัวถัง 4 ประตู Double Cab (มกราคม – มิถุนายน 2018) รวม 83,268 คัน (คิดเป็น 40.2%)

 • อันดับ 1  Isuzu D-max : 32,157 คัน
 • อันดับ 2  Toyota Hilux Revo : 20,966 คัน
 • อันดับ 3  Ford Ranger : 16,421 คัน
 • อันดับ 4  Mitsubishi Triton : 7,772 คัน
 • อันดับ 5  Nissan Navara : 2,818 คัน
 • อันดับ 6  Chevrolet Colorado  : 1,911 คัน
 • อันดับ 7  Mazda BT-50 Pro : 1,213 คัน
 • อันดับ 8  Tata Xenon : 6 คัน
 • อันดับ 9  Foton Tunland : 4 คัน

รวบรวมข้อมูลทั้งหมดโดย www.headlightmag.com


แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ >> community.headlightmag.com/66379.0


บทความที่น่าสนใจอ่านเพิ่มเติม

Sales Report : ยอดขายกระบะ Pick-up ไตรมาส 1 ปี 2018 (มกราคม – มีนาคม) แบ่งตามตัวถัง

Sales Report : ยอดขายกระบะ Pick-up สรุปรวมปี 2017 (มกราคม – ธันวาคม) แบ่งตามตัวถัง