นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมกราคม 2556 
มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 125,817 คัน เพิ่มขึ้น 63.4% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 59,872 คัน เพิ่มขึ้น 108.6% รถเพื่อการพาณิชย์ 65,945 คัน เพิ่มขึ้น 36.5%
รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 55,618 คัน เพิ่มขึ้น 29.9%  

ตลาดรถยนต์เดือนมกราคมมีปริมาณการขาย 125,817 คัน สูงสุดเป็นสถิติใหม่ของยอดขายเดือนมกราคม มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 63.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขาย 59,872 คัน เพิ่มขึ้น 108.6% ด้านตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขาย 
65,945 คัน
เพิ่มขึ้น 36.5% อย่างไรก็ดียอดขายที่เพิ่มขึ้นมานั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการทยอยส่งมอบ
รถยนต์จากโครงการรถยนต์คันแรกที่มียอดค้างส่งมอบอยู่เป็นจำนวนหนึ่ง
ประกอบกับกิจกรรมส่งเสริม
การขายของค่ายรถยนต์ต่างๆที่เริ่มตั้งแต่ในช่วงต้นปี สำหรับอัตราการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นถึง 63.4% นั้น
เป็นผลจากยอดขาย
เดือนมกราคมปีที่ผ่านมามีจำนวนไม่มาก เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์
น้ำท่วมในปี 2554

alt alt

ตลาดรถยนต์ในเดือน กุมภาพันธ์ คาดว่าปริมาณการขายยังคงเติบโตต่อเนื่อง จากกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และการทยอยส่งมอบรถยนต์
ในโครงการรถยนต์คันแรก ตลอดจน
สภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจที่มีค่อนข้างสูง ล้วนเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดรถยนต์ในประเทศ