นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม 2556
มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 157,527 คัน เพิ่มขึ้น 41.9% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 78,816 คัน เพิ่มขึ้น 93.4% รถเพื่อการพาณิชย์ 78,711 คัน เพิ่มขึ้น 12.1%
รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 66,336 คัน เพิ่มขึ้น 7.4%  

ตลาดรถยนต์เดือนมีนาคม มียอดขายต่อเดือนสูงสุดเป็นสถิติใหม่ของยอดขายรถยนต์ใน
ประเทศไทยในทุกเซกเมนท์ โดยมียอดขายตลาดรวม 157,527 คัน เติบโต
เพิ่มขึ้น 41.9% โดยตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขาย 78,816 คัน เพิ่มขึ้น 93.4% ด้านตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขาย 78,711 คัน เพิ่มขึ้น 12.1%
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการทยอยส่งมอบรถในโครงการรถยนต์คันแรก ประกอบกับการจัดงานมอเตอร์โชว์ในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นการเติบโต
ของตลาดรถยนต์

ตลาดรถยนต์ไตรมาสแรก มีปริมาณการขาย 413,256 คัน เพิ่มขึ้น 48.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 97.2%
ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 19.4% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการทยอยส่งมอบรถยนต์ในโครงการรถยนต์คันแรกที่ยังคงมีปริมาณยอดค้างจองสะสม
อยู่จำนวนหนึ่ง ประกอบกับการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ รุ่นปรับปรุงโฉม และรุ่นพิเศษเข้าสู่ตลาด รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เริ่มตั้งแต่ต้นปี

ตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายน เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่แนะนำเข้าสู่ตลาดและการจัดกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่องของบริษัทรถยนต์ต่างๆตั้งแต่ต้นปี
รวมถึงปัจจัยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์จากการจัดงานมอเตอร์โชว์ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ประกอบกับสถานการณ์ของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศปรับตัวในทิศทางที่ดี 

alt alt
alt
alt
alt
alt alt