ตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคมมีปริมาณการขาย 111,848 คัน ลดลง 3.5% โดยเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 17 เดือน เป็นผลจากการที่ลูกค้าที่จองรถยนต์เพื่อใช้สิทธิรถยนต์
คันแรกส่วนใหญ่ได้ทยอยรับรถเรียบร้อยแล้ว โดยตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขาย 52,734 คัน ลดลง 5.8% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขาย 59,114 คัน ลดลง 1.4%

alt alt

ตลาดรถยนต์สะสม 5 เดือน มีปริมาณการขาย 634,777 คัน สูงสุดเป็นสถิติใหม่ของยอดขายสะสม 5 เดือนแรกด้วยอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น 31.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมาโดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 53.4% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 16.3% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการทยอยส่งมอบยอดค้างจอง
รถยนต์ในโครงการรถยนต์คันแรก ประกอบกับการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขายของค่ายรถยนต์ต่างๆที่เริ่มตั้งแต่ในช่วงต้นปี

alt
alt alt

ตลาดรถยนต์ในเดือน มิถุนายน เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่จองรถยนต์เพื่อใช้สิทธิรถยนต์คันแรกตั้งแต่ปีที่ผ่านมาได้ทยอยรับรถเรียบร้อยแล้ว
โดยคาดว่าเป็นการที่ตลาดกำลังปรับตัวเข้าสู่สภาวะปกติ หลังจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปีที่แล้ว