มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับผู้จำหน่ายจัดทำโครงการขับขี่ปลอดภัย “Mitsubishi Smart Drive 2014”
โดยเชิญชวนลูกค้ามิตซูบิชิที่สนใจเข้ารับการอบรมการขับขี่ปลอดภัย มารยาทในการขับรถ
การบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น และการขับรถอย่างประหยัดน้ำมัน จากทีมวิทยากรและครูฝึกผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง รวมทั้งใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย
พร้อมรับเกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยและของที่ระลึกจากมิตซูบิชิ

สำหรับลูกค้ามิตซูบิชิที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่โชว์รูมรถยนต์มิตซูบิชิใกล้บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กำหนดการอบรมขับขี่ปลอดภัย ‘Mitsubishi Smart Drive 2014’
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2557 จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 10-11 มกราคม 2557 จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 24-25 มกราคม 2558 จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 จังหวัดอุดรธานี

alt