กรุงเทพฯ วันที่ 29 เมษายน 2556 – เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด พาเยาวชน
ผู้ชนะเลิศโครงการประกวดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
“ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ ครั้งที่ 8” ทั้ง 6 คน 
เปิดประสบการณ์แห่งการสร้างสรรค์ในอาณาจักรฮอนด้า ทวินริง โมเตกิ ณ จังหวัดโตชิกิ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมร่วมกิจกรรม
ค่ายเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คิดส์” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ พร้อมสัมผัสประสบการณ์เรียนรู้หลากหลายอันน่าประทับใจ

alt

ภายในกิจกรรมค่ายเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คิดส์” เยาวชนไทยและญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น 12 คน ได้ร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนรู้อันหลากหลายภายในอาณาจักรฮอนด้า
ทวินริง โมเตกิ อาทิ การทดลองสร้างสิ่งประดิษฐ์รถพลังไฮโดรเจนแบบจำลอง พร้อมทั้งสัมผัสรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิง FCX ยานยนต์พลังงานทางเลือกแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย
ไฮโดรเจนของฮอนด้า นอกจากนี้ เด็กๆ ยังได้รับสิทธิสุดพิเศษ ชมการแสดงความสามารถของอาซิโม หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่สุดในโลกของฮอนด้า และการสาธิต U3-X อุปกรณ์ขับเคลื่อน
ส่วนบุคคล ที่ใช้เทคโนโลยีควบคุมสมดุลที่พัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยในโครงการพัฒนาหุ่นยนต์อาซิโม ทั้งยังได้ท่องโลกแห่งเทคโนโลยีประดิษฐกรรมยานยนต์ของฮอนด้าในพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ที่เก็บรวบรวมยนตรกรรมของฮอนด้าทุกชิ้นกว่า 60 ปีใน “ฮอนด้า คอลเลกชั่น ฮอลล์” และสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่า
Hello Woods เพื่อปลูกจิตสำนึกของเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของป่าและเข้าใจในการดำรงชีวิตอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์ สิ่งมีชีวิตและธรรมชาติในโลกแห่งเทคโนโลยีล้ำหน้า
แถมท้ายด้วยการสัมผัสประสบการณ์เรียนรู้ ณ สถานที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งชาติ มิไรกัง พิพิธภัณฑ์เลโก้ พิพิธภัณฑ์ทริคอาร์ต
พิพิธภัณฑ์ Fujiko F Fujio สนุกสนานกับโตเกียวดิสนีย์แลนด์ และชมทิวทัศน์สองฟากแม่น้ำสุมิดะ

alt
alt

มร. ชูอิชิโร คูโบะ ผู้จัดการทั่วไป สำนักกิจกรรมเพื่อมนุษยธรรม บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “ฮอนด้าทั่วโลกมีหลักการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 4 ด้าน คือ การศึกษา สังคม
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านการจราจร ซึ่งวิสัยทัศน์ในช่วงปี 2553-2563 เราจะมุ่งเน้นกิจกรรมด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ภายใต้แนวคิด “Blue Skies for Our Children”
ในการปลูกฝังให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม ภายใต้ความกลมกลืนกับธรรมชาติ ค่ายซูเปอร์ ไอเดียคิดส์จึงเป็นการต่อยอดกิจกรรมปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กไทยและญี่ปุ่น ซึ่งเด็กๆ จะได้เรียนรู้การทำงานและอยู่ร่วมกับเพื่อนต่างชาติต่างภาษา รวมถึงเรียนรู้ผลงาน ปัญหาและวิธีคิดที่แตกต่างกันของ 2 วัฒนธรรม”

นางอรนุช พฤกษ์วัฒนานนท์ ผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนการตลาด บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ปีนี้นับเป็นปี่ที่ 8 แล้วที่ฮอนด้าได้ให้การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กไทย จัดประกวดโครงการ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์” ภายใต้แนวคิด “ทะยานสู่ฝัน ขับเคลื่อนพลังคิด(ส์)” ซึ่งนับเป็นปีแรกที่เราได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น
ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คิดส์ เป็นรางวัลให้กับผู้ชนะทั้งเด็กไทยและเด็กญี่ปุ่นได้เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ไปกับฮอนด้าในอาณาจักรฮอนด้า ณ  ทวินริง โมเตกิ ประเทศญี่ปุ่น ที่ฮอนด้าสร้างขึ้น
เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ ฮอนด้า คอลเลคชั่น ฮอลล์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ที่เปรียบเสมือนเส้นทางความฝันของฮอนด้าเพื่อจัดแสดงยนตรกรรม จักรยานยนต์ รวมถึงอาซิโม
หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่สุดในโลก และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่มีมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษของฮอนด้า นอกจากนี้ฮอนด้ายังได้ออกแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ไอเดียที่ตั้งใจจัดขึ้นเป็นพิเศษ
เพื่อจุดประกายพลังแห่งความฝันให้กับเยาวชน อาทิ การเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ทดลองประดิษฐ์รถพลังไฮโดรเจนจำลองด้วยตนเองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน พร้อมชมยานยนต์แห่งอนาคต
พลังงานไฮโดรเจนของฮอนด้า และกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้อื่นๆอีกมากมาย”