หลังจากที่ทีมงานได้เสนอข่าวป้ายข้อมูลรถยนต์รองรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ปี59
(เราขอเรียกสั้นๆว่า ฉลากรถยนต์ ) ซึ่งจะเป็นมาตรฐานใหม่ในวงการรถยนต์ไทย
แต่เป็นกลไกที่ประเทศอุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นนำทั่วโลก นำมาใช้นานแล้ว เพื่อให้
ข้อเท็จจริงเชิงเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจซื้อของผุ้บริโภค

ล่าสุดทีมงานได้รับตัวอย่างฉลากรถยนต์ หรือที่ศัพท์ราชการไทยเรียกอย่างจืดชืดว่า
ป้ายข้อมูลรถยนต์(Eco Sticker) จากแหล่งข่าวระดับสูงท่านหนึ่ง  
เราจึงขอนำตัวอย่างฉลากดังกล่าวมาให้ผู้อ่านได้ยลโฉมที่นี่ครั้งแรก

เท่าที่สำรวจดูอย่างละเอียด แน่นอนว่ามีข้อมูลสำคัญที่ต้องระบุไว้ตามมติครม.ปี55 คือ
1.อัตราเฉลี่ยความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
2.ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์
3.ค่ามาตรฐานความปลอดภัย
อย่างไรก็ตามเราคงต้องรอดูกันต่อไปว่าท้ายที่สุดก่อนจะคลอดออกมาใช้งานจริง
หน้าตาฉลากจะเป็นไปตามตัวอย่างนี้หรือไม่ หรือจะมีการจัดวางตำแหน่งข้อมูลต่างๆกันใหม่
อีกครั้ง ซึ่งทีมงานจะติดตามอัพเดทผลงานครั้งแรกของฉลากรถยนต์ไทยมาให้ผู้อ่าน
ได้ทราบต่อไป

ฉลากรถยนต์ หรือ สิ่งสี่เหลี่ยมที่มีคุณสมบัติคล้ายฉลากเบอร์5ประหยัดไฟที่ติดตู้เย็น
ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศก.)ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และ กลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ โดยมีบจก.อินเตอร์เน็ต ประเทศไทย (มหาชน)
เป็นผู้ออกแบบสร้างระบบ Cloud Based Application เพื่อนำมาใช้แทนวิธียื่นเอกสาร
ติดต่อราชการแบบดั้งเดิม แม้จะมีการสัมมนาเรื่องนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 13 ม.ค.
ที่ผ่านมา แต่นั่นเป็นเพียงปฐมบทของการลงมืออย่างจริงจังก่อนจะเป็นรูปเป็นร่างใน
อนาคต ผู้เกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดทำฉลากรถยนต์ ยังต้องลงมือ
ทำงานอีกหลายขั้นตอนเพื่อลบข้อบกพร่องให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดเมื่อใช้งานจริง
เท่าที่ทราบ คือ จะมีเวิร์คช้อปการเข้าใช้งานระบบ Cloud Based Application
แบบละเอียด เป็นกลุ่มย่อยรายบริษัท ช่วงวันที่ 21-27 มค.นี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการค่าย
รถยนต์ได้ทดลองระบบ และทำความคุ้นเคยก่อนใช้งานจริง

โดยในปัจจุบันประเทศไทย มีรถอยู่ทั้งหมด 220 รุ่น ที่ต้องนำรถมาติดฉลาก