15th Anniversary of BMW Financial Services Thailand

บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย เฉลิมฉลองความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจครบรอบ 15 ปี ในประเทศไทย ด้วยการเปิดตัว
โครงการ แคร์ ฟอร์ วอเตอร์ (Care 4 Water) เพื่อมอบโซลูชั่นเกี่ยวกับระบบการกรองน้ำด้วยให้แก่ชุมชนที่ขาดแคลนในประเทศไทยเป็น
ประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มโครงการนำร่องนี้

ดร.ปีเตอร์-โอลิเวอร์ วากเนอร์ ประธานกรรมการบริหาร บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย กล่าวว่า “สัมพันธภาพระหว่าง
ลูกค้าของเรา ผู้จำหน่าย และพันธมิตรทางธุรกิจ ส่งผลให้ 15 ปี ของเราในประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ในปี 2558 ธุรกิจของเรา
สร้างสถิติเติบโตถึง 12.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 17 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าสินเชื่อในพอร์ตเติบโตขึ้น 13 เปอร์เซ็นต์
เป็น 33.4 พันล้านบาท นับเป็นสถิติมูลค่าสินเชื่อในพอร์ตที่สูงที่สุดของบีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย”

“เนื่องในโอกาสพิเศษเช่นนี้ เรายินดีที่ได้เปิดตัวโครงการ แคร์ ฟอร์ วอเตอร์ (Care 4 Water) ในประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลก
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่คนไทย ประกอบกับสถานการณ์ภัยแล้งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ ทำให้เราเล็งเห็นถึงความยากลำบาก
ในการเข้าถึงน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภคในหลายพื้นที่ เราจึงได้ร่วมมือกับ Waves For Water องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือ
ด้านโซลูชั่นในการจัดการให้น้ำสะอาดจากประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ ริเริ่มโครงการ
แคร์ ฟอร์ วอเตอร์  พร้อมติดตั้ง เครื่องกรองน้ำที่ใช้งานง่ายและเข้าถึงผู้ใช้เป็นจำนวนมาก ตัวแทนของบีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส
ประเทศไทย และ Waves 4 Water ยังได้สอนให้สมาชิกในชุมชนทราบถึงวิธีการติดตั้งและดูแลรักษาได้ด้วยตนเองและสามารถ ถ่ายทอดต่อ
ให้แก่สมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชนอีกด้วย

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดตัวโครงการในปีนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมนำร่องในเดือนกันยายน 2558 ณ โรงเรียนและศูนย์กลางของชุมชน
บ้านห้วยไร่ จังหวัดอุดรธานี และบ้านตลุกน้ำขาว  จ.นครราชสีมา สำหรับชาวบ้านและศูนย์กลางของชุมชนรวม โดยได้รับความสนับสนุนจาก
ณัฐ บาวาเรียน มอเตอร์ และ เชิดชัย ออโต้เฮ้าส์ รวมจำนวนที่ส่งมอบและติดตั้งเครื่องกรองน้ำทั้งหมด 100 เครื่อง

“ภายในปี 2561 บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย ตั้งเป้าหมายที่จะจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ แคร์ ฟอร์ วอเตอร์
เพื่อส่งมอบและติดตั้งเครื่องกรองน้ำอย่างน้อยจำนวน 5,000 เครื่อง ในประเทศไทย โดยเครื่องกรองน้ำ 1 เครื่องสามารถผลิตน้ำสะอาด
ที่พอเพียงสำหรับ 100 คนในหนึ่งวัน ซึ่งทำให้คนไทยกว่า 500,000 คน สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดนอกจากนี้ ในปี 2559 นี้
เราตั้งเป้าที่จะส่งมอบเครื่องกรองน้ำอย่างน้อย 2,000 เครื่อง เพื่อให้คนไทยกว่า 200,000 คน ได้เข้าถึงน้ำสะอาด ด้วยความช่วยเหลือ
และสนับสนุนจากโรงงาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ในจังหวัดระยอง บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย และ
เครือข่ายผู้จำหน่ายของบีเอ็มดับเบิลยู นี่คือหนึ่งในพันธกิจของเราในฐานะบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม” ดร.ปีเตอร์-โอลิเวอร์ วากเนอร์ กล่าวสรุป

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหรือเยี่ยมชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.care4water.org/thailand

ในภาพจากซ้าย

  1. คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กร บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย,
  2. มร. จอน รอส ผู้ก่อตั้ง องค์กร Waves For Water
  3. มร. อลัน ครุ๊กซ์ ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ภูมิภาค เอเชีย แปซิฟิก
  4. ดร.ปีเตอร์-โอลิเวอร์ วากเนอร์ ประธานกรรมการบริหาร บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย