ยอดขาย SUV/PPV เดือน มิถุนายน 2022

 • อันดับ 1 : Isuzu MU-X
  • 1,564 คัน
 • อันดับ 2 : Toyota Fortuner
  • 1,454 คัน
 • อันดับ 3 : Mitsubishi Pajero Sport
  • 671 คัน
 • อันดับ 4 : Ford Everest
  • 396 คัน
 • อันดับ 5 : Nissan Terra
  • 101 คัน

ยอดขาย SUV/PPV เดือน มิถุนายน 2022 รวมทั้งสิ้น 4,186 คัน 


ยอดขาย SUV/PPV ตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน 2022 (ครึ่งแรกของปี 2022)

 • อันดับ 1 : Toyota Fortuner
  • 13,466 คัน
 • อันดับ 2 : Isuzu MU-X
  • 9,095 คัน
 • อันดับ 3 : Mitsubishi Pajero Sport
  • 4,154 คัน
 • อันดับ 4 : Ford Everest
  • 2,246 คัน
 • อันดับ 5 : Nissan Terra
  • 625 คัน

ยอดขาย SUV/PPV ตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน 2022 (ครึ่งแรกของปี 2022)

รวมทั้งสิ้น 29,586 คัน


แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ Click Here


Sales Report ยอดขาย กระบะ / Pick-up เดือน มิถุนายน 2022 (ครึ่งแรกของปี 2022)