ในยุคปัจจุบันรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนต่างได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่เริ่มหันมาให้ความสนใจกับเทคโนโลยีมากขึ้น ตลอดจนเกิดความตระหนึกถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) และรถยนต์ Plug-in Hybrid (PHEV) ในประเทศไทย เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างริเริ่มโครงการสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์พลังงานทางเลือกที่สูงขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือการไฟฟ้านครหลวง ที่เริ่มใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในกิจการ พร้อมผลักดันให้มีสถานีชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์เป็นแห่งแรกของประเทศ ตั้งแต่ปี 2016 โดยในปัจจุบันมีการติดตั้งและพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า “MEA EV Station” เพื่อรองรับการใช้งานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถยนต์ จำหนวน 24 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ล่าสุด การไฟฟ้านครหลวง จะเริ่มเก็บค่าบริการชาร์จไฟฟ้า ณ MEA EV Station ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป พร้อมเสนอ  “แคมเปญ Cashback รับเงินคืน 50%” ให้สิทธิ์ลูกค้าที่กด Stop สิ้นสุดการชาร์จ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 00.01 น. ถึง 31 สิงหาคม 2565  เวลา 23.59 น. ของทุกสถานีชาร์จ

 

สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้าร่วมแคมเปญ มีดังนี้

 • สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ในที่ทำการ MEA 17 แห่ง ได้แก่
  • วัดเลียบ
  • บางขุนเทียน
  • บางเขน
  • บางใหญ่
  • ธนบุรี
  • สมุทรปราการ
  • ลาดกระบัง
  • นนทบุรี
  • บางกะปิ
  • บางพลี
  • ยานนาวา
  • บางนา
  • นวลจันทร์
  • บางบัวทอง
  • มีนบุรี
  • เพลินจิต
  • บางพูด
 • สถานีชาร์จรถยนต์ ในพื้นที่พันธมิตร 5 แห่ง ได้แก่
  • 7-Eleven สาขา บ้านสวนลาซาล
  • 7-Eleven สาขา สน. บางขุนนนท์
  • หมู่บ้าน THER ลาดพร้าว 93
  • ศูนย์บริการ MK Plus
  • สวนเบญจกิติ

 

แอปพลิเคชั่น MEA EV ดาวน์โหลดฟรี คลิกที่นี่ http://onelink.to/meaev


กติการการเข้าร่วมกิจกรรม มีดังนี้

เมื่อลูกค้าชาร์จไฟฟ้าที่สถานีอัดประจุไฟฟ้า MEA EV ของ MEA ทุกสถานี จะได้รับ Cashback รับเงินคืน 50% จากการใช้บริการ ในวันที่ 5 กันยายน 2565 โดยระบบจะโอนเงินเข้า MEA EA Wallet ให้ลูกค้า และแจ้งผ่านทาง e-mail ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และจำนวนเงินที่จะได้รับ Cashback ต่อ 1 Account

เงื่อนไขและเกณฑ์การตัดสิน มีดังนี้

 • ไม่สามารถโอนเงินที่ได้รับจาก MEA ออกจาก MEA EV Wallet ได้ และไม่สามารถจำหน่ายหรือโอนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมให้ผู้อื่นได้
 • ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้ MEA มีสิทธิ์เข้าถึง และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากรายละเอียดที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ เพื่อประโยชน์และทำกิจกรรมทางการตลาด
 • การโฆษณา รวมถึงวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ ผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องทางตรงและทางอ้อม ที่เกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม
 • MEA จะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดข้อขัดข้องของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง จนเป็นเหตุให้เกิดความสูญหายของข้อมูลในระยะเวลาของการจัดกิจกรรม
 • หากผู้ร่วมกิจกรรมประพฤติตัวไม่เหมาะสม สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน MEA สามารถตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคคลนั้นทันที โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 • MEA จะไม่รับผิดชอบการกระทำของผู้ร่วมกิจกรรม อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น โดยผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบการกระทำของตนแต่ฝ่ายเดียว
 • MEA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือยุติกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาข้อพิพาท โดยคำตัดสินของ MEA เป็นที่สิ้นสุด