Mercedes-Benz ประเทศไทย ประกาศปรับราคาจำหน่ายรถยนต์บางรุ่น ตั้งแต่ มกราคม 2566 เป็นต้นไป

Mercedes-Benz (ประเทศไทย) ประกาศปรับราคารถยนต์เบนซ์บางรุ่น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป โดยทาง Mercedes-Benz (ประเทศไทย) ให้เหตุผลว่า การปรับราคาในครั้งนี้เป็นผลมาจากอัตราเงินเฟ้อซึ่งมีการปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้ต้นทุนด้านวัตถุดิบ ชิ้นส่วนและราคาขนส่งสินค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน 


การปรับราคาใหม่ของ Mercedes-Benz (ประเทศไทย) ครอบคลุมรถยนต์รุ่นต่าง ๆ ดังนี้

 • Mercedes – Benz GLA 200 AMG Dynamic

ราคาจำหน่ายเดิม 2,480,000 บาท ราคาจำหน่ายใหม่ 2,540,000 บาท (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 60,000 บาท )


 • Mercedes – AMG GLA 35 4MATIC

ราคาจำหน่ายเดิม 3,310,00 บาท ราคาจำหน่ายใหม่ 3,380,00 บาท (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 70,000 บาท )


 • Mercedes – Benz C220d Avantgarde (W206)

ราคาจำหน่ายเดิม 2,590,000 บาท ราคาจำหน่ายใหม่ 2,730,000 บาท (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 140,000 บาท )


 • Mercedes – Benz C200 Coupé AMG Dynamic (W205)

ราคาจำหน่ายเดิม 3,539,000 บาท ราคาจำหน่ายใหม่ 3,560,000 บาท (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 21,000 บาท )


 • Mercedes – Benz GLC 220d 4MATIC Coupé AMG Dynamic (C253)

ราคาจำหน่ายเดิม 4,160,000 บาท ราคาจำหน่ายใหม่ 4,180,000 บาท (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 20,000 บาท )


 • Mercedes – Benz GLC 300e 4MATIC Coupé AMG Dynamic (C253)

ราคาจำหน่ายเดิม 4,180,000 บาท ราคาจำหน่ายใหม่ 4,200,000 บาท (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 20,000 บาท )


 • Mercedes – Benz E200 Coupé AMG Dynamic (C238)

ราคาจำหน่ายเดิม 4,550,000 บาท ราคาจำหน่ายใหม่ 4,850,000 บาท (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 300,000 บาท )


 • Mercedes – Benz E 300 e Avantgarde (W213)

ราคาจำหน่ายเดิม 3,299,000 บาท ราคาจำหน่ายใหม่ 3,400,000 บาท (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 101,000 บาท )


 • Mercedes – Benz E 220 d AMG Sport (W213)

ราคาจำหน่ายเดิม 3,569,000 บาท ราคาจำหน่ายใหม่ 3,650,000 บาท (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 81,000 บาท )


 • Mercedes – Benz E 300 e AMG Dynamic (W213)

ราคาจำหน่ายเดิม 3,899,00 บาท ราคาจำหน่ายใหม่ 4,020,000 บาท (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 121,000 บาท )


 • Mercedes – Benz S 350 d  Exclusive (V223)

ราคาจำหน่ายเดิม 6,860,000 บาท ราคาจำหน่ายใหม่ 7,050,000 บาท (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 190,000 บาท )


 • Mercedes – Benz S 580 e AMG Premium (V223)

ราคาจำหน่ายเดิม 7,380,000 บาท ราคาจำหน่ายใหม่ 7,580,000 บาท (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 200,000 บาท )


 • Mercedes – Benz CLS 220d AMG Premium (C257)

ราคาจำหน่ายเดิม 4,520,000 บาท ราคาจำหน่ายใหม่ 4,640,000 บาท (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 120,000 บาท )


 • Mercedes – AMG CLS 53 4MATIC+ (C257)

ราคาจำหน่ายเดิม 5,720,000 บาท ราคาจำหน่ายใหม่ 5,880,000 บาท (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 160,000 บาท )


 • Mercedes – Benz GLE 300d 4MATIC AMG Dynamic (V167)

ราคาจำหน่ายเดิม 5,350,000 บาท ราคาจำหน่ายใหม่ 5,430,000 บาท (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 80,000 บาท )


 • Mercedes – AMG GLE 53 4MATIC+ (V167)

ราคาจำหน่ายเดิม 6,099,000 บาท ราคาจำหน่ายใหม่ 6,220,000 บาท (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 121,000 บาท )


 • Mercedes – Benz GLS 350 d 4MATIC AMG Premium (X167)

ราคาจำหน่ายเดิม 6,699,000 บาท ราคาจำหน่ายใหม่ 6,880,000 บาท (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 181,000 บาท )


 • Mercedes – MAYBACH GLS 600 4MATIC Premium (X167)

ราคาจำหน่ายเดิม 18,500,000 บาท ราคาจำหน่ายใหม่ 18,980,000 บาท (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 480,000 บาท )


 • Mercedes – AMG G 63  (W463)

ราคาจำหน่ายเดิม 16,300,000 บาท ราคาจำหน่ายใหม่ 17,920,000 บาท (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 1,620,000 บาท )


แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ Click Here !