ยอดจดทะเบียนรถยนต์ Premium Brands เดือน มกราคม – มีนาคม 2023

 

ยอดจดทะเบียนรถยนต์ Premium Brands เดือน มีนาคม 2023

 • อันดับ 1 : BMW
  • 1,684 คัน
 • อันดับ 2 : Mercedes-Benz
  • 1,504 คัน
 • อันดับ 3 : Volvo
  •  414 คัน
 • อันดับ 4 : Porsche
  • 133 คัน
 • อันดับ 5 : Audi
  • 130 คัน
 • อันดับ 6 : Lexus
  • 94 คัน

ยอดจดทะเบียน Premium Brands เดือน มีนาคม 2023 รวมทั้งสิ้น 3,959 คัน


 

ยอดจดทะเบียนรถยนต์ Premium Brands เดือน มกราคม – มีนาคม 2023

 • อันดับ 1 : BMW
  • 4,580 คัน
 • อันดับ 2 : Mercedes-Benz
  • 4,310 คัน
 • อันดับ 3 : Volvo
  •  995 คัน
 • อันดับ 4 : Porsche
  • 398 คัน
 • อันดับ 5 : Audi
  • 382 คัน
 • อันดับ 6 : Lexus
  • 172 คัน

ยอดจดทะเบียน Premium Brands เดือน มกราคม – มีนาคม 2023 รวมทั้งสิ้น 10,837 คัน


(ตัวเลขทั้งหมด เป็นข้อมูลยอดจดทะเบียนรถยนต์ Premium Brands จากผู้แทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ไม่รวมยอดจากผู้นำเข้ารถยนต์อิสระ หรือ Grey Market)


แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ Click Here