12 แบรนด์รถยนต์ ที่มียอดขายรวมสูงสุดในไทย เดือน มกราคม – กันยายน 2023

 

 • อันดับ 1 : Toyota 198,719 คัน
  • ส่วนแบ่งการตลาด 33.9%
 • อันดับ 2 : Isuzu 120,294 คัน
  • ส่วนแบ่งการตลาด 20.5%
 • อันดับ 3 : Honda 69,882 คน
  • ส่วนแบ่งการตลาด 11.9%
 • อันดับ 4 : Ford  28,796 คัน
  • ส่วนแบ่งการตลาด 4.9%
 • อันดับ 5 : Mitsubishi 26,552 คัน
  • ส่วนแบ่งการตลาด 4.5%
 • อันดับ 6 : MG 19,593 คัน
  • ส่วนแบ่งการตลาด 3.3%
 • อันดับ 7 : BYD 18,025 คัน
  • ส่วนแบ่งการตลาด 3.1%
 • อันดับ 8 : Mazda 13,732 คัน
  • ส่วนแบ่งการตลาด 2.3%
 • อันดับ 9 : Nissan  12,967 คัน
  • ส่วนแบ่งการตลาด 2.2%
 • อันดับ 10 : Suzuki 9,675 คัน
  • ส่วนแบ่งการตลาด 1.6%
 • อันดับ 11 : Neta  9,507 คัน
  • ส่วนแบ่งการตลาด 1.6%
 • อันดับ 12 : GWM  9,101 คัน
  • ส่วนแบ่งการตลาด 1.5%
 • อื่นๆ : 41,864 คัน 

Sales Report ยอดขายกระบะ / Pick-up เดือน มกราคม – กันยายน 2566 : Isuzu D-Max ลุ้นแชมป์ยอดขายปีที่ 4