Sales Report :  12 แบรนด์รถยนต์ ที่มียอดขายรวมสูงสุดในไทยปี 2566

 

จำนวนยอดขายสะสมของแต่ละแบรนด์ เดือน มกราคม – ธันวาคม 2566

 • อันดับ 1 : Toyota ยอดขาย 265,949 คัน
  • ส่วนแบ่งการตลาด 34.3%
 • อันดับ 2 : Isuzu ยอดขาย 151,935 คัน
  • ส่วนแบ่งการตลาด 19.6%
 • อันดับ 3 : Honda ยอดขาย  94,336 คัน
  • ส่วนแบ่งการตลาด 12.2%
 • อันดับ 4 : Ford ยอดขาย 36,483 คัน
  • ส่วนแบ่งการตลาด 4.7%
 • อันดับ 5 : Mitsubishi ยอดขาย 32,668 คัน
  • ส่วนแบ่งการตลาด 4.2%
 • อันดับ 6 : BYD ยอดขาย 30,432 คัน
  • ส่วนแบ่งการตลาด 3.9%
 • อันดับ 7 : MG ยอดขาย 27,311 คัน
  • ส่วนแบ่งการตลาด 3.5%
 • อันดับ 8 : Mazda ยอดขาย 16,544 คัน
  • ส่วนแบ่งการตลาด 2.1%
 • อันดับ 9 : Nissan ยอดขาย 16,423 คัน
  • ส่วนแบ่งการตลาด 2.1%
 • อันดับ 10 : Neta ยอดขาย 13,856 คัน
  • ส่วนแบ่งการตลาด 1.8%
 • อันดับ 11 : GWM ยอดขาย 13,003 คัน
  • ส่วนแบ่งการตลาด 1.7%
 • อันดับ 12 : Suzuki ยอดขาย 12,151 คัน
  • ส่วนแบ่งการตลาด 1.6%
 • อื่นๆ : 53,130 คัน

รวมทั้งสิ้น 775,780 คัน ลดลง -8.67% มื่อเทียบกับปี 2565


สถิติยอดขายรวมย้อนหลัง 2555 – 2566

 • ปี 2566 ยอดขายรวม 775,780 คัน 
 • ปี 2565 ยอดขายรวม 849,388 คัน
 • ปี 2564 ยอดขายรวม 759,119 คัน
 • ปี 2563 ยอดขายรวม 792,146 คัน
 • ปี 2562 ยอดขายรวม 1,007,552 คัน
 • ปี 2561 ยอดขายรวม 1,039,158 คัน
 • ปี 2560 ยอดขายรวม 870,748 คัน
 • ปี 2559 ยอดขายรวม 768,788 คัน
 • ปี 2558 ยอดขายรวม 799,594 คัน
 • ปี 2557 ยอดขายรวม 881,832 คัน
 • ปี 2556 ยอดขายรวม 1,330,668 คัน
 • ปี 2555 ยอดขายรวม 1,436,335 คัน

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ Click Here