แม้จะได้ยินประสบการณ์บริการหลังการขายของค่าย Ford ในประเทศไทยมาหลายต่อหลายกรณี แต่เร็วๆนี้
แบรนด์ Ford ไม่ได้นิ่งนอนใจ และเดินหน้าพัฒนางานด้านบริการเพื่อปรับปรุงและมอบประสบการณ์เหนือชั้นแก่
ลูกค้าในไทย ด้วยการจัดการแข่งขันทักษะการขายและบริการระดับประเทศ ภายในองค์กรเอง โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 แล้ว

alt

การแข่งขันนี้ เปิดโอกาสให้ตัวแทนจำหน่ายฟอร์ดทั่วประเทศ ส่งพนักงานเข้าแข่งขันใน 5 รายการ ได้แก่
ประเภทช่างเทคนิค ที่ปรึกษาด้านบริการ ที่ปรึกษาการขาย เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ และงานบริการด่วน (หรือ Quick Service)

“เราจัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยเพิ่มพูนทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการขายและการบริการให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
ในโชว์รูมฟอร์ด อีกทั้งยังเป็นการเน้นย้ำเรื่องกระบวนการในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการระดับโลกของฟอร์ด
ควบคู่ไปกับการมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า” นางสาวยุคนธร วิเศษโกสิน กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว

ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด จะต้องผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น การแข่งขันด้านขั้นตอนการซ่อม
การวินิจฉัยอาการของรถยนต์ ทักษาในการให้ข้อมูล และทดสอบการให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานระดับโลกของ Ford
ในรอบสุดท้าย ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจากแต่ละแผนก จะได้เข้าร่วมการจำลองสถานการณ์และแสดงให้คณะกรรมการ
เห็นถึงความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้า

สำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านขายและการบริการในแต่ละประเภทในปี พ.ศ. 2557 ได้แก่

ประเภทช่างเทคนิค : นายโสภณ ศรีสวัสดิ์ จาก ขอนแก่น สหชัย ฟอร์ด เซลส์ (ชุมแพ)
ประเภทที่ปรึกษาด้านบริการ : นายบดินทร์ ประภาดิลก จาก ฟอร์ด กัลปพฤกษ์
ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ : นางสาวเขมณัฏฐ์ ติยะกุลพานิช จาก ฟอร์ด อยุธยา
ประเภทที่ปรึกษาการขาย : นายพิศุทธิ์ อึงชุมโชค จาก ฟอร์ด เทพารักษ์
ประเภทควิก เซอร์วิส : ศูนย์บริการฟอร์ด สุขุมวิท 62

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา ฟอร์ด ประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันนี้เพื่อฝึกฝนทักษะความเป็นมืออาชีพ ทั้งด้านการขาย
การให้บริการ และการบำรุงรักษารถยนต์ฟอร์ด ตลอดจนเพิ่มทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ และการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้บริการลูกค้าฟอร์ดได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นเอง