หลังจากเราได้เห็นตัวเลขยอดขาย แบบภาพรวมจากทางฝั่ง Toyota กันไปแล้ว
คราวนี้ เราลองมาดูตัวเลขยอดขาย แยกย่อยในแต่ละกลุ่มตลาดสำคัญๆ ในฝั่งของ
ผู้ผลิตรถยนต์ อันดับ 2 ในกลุ่มตลาดรถยนต์นั่งของไทย อย่าง Honda บ้างดีกว่า

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งยอดจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า
ในเดือนกรกฏาคม 2552  มีจำนวน 7,199 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 16.7% ของ
ตลาดรถยนต์โดยรวม (43,156 คัน) โดยมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (6,724 คัน)

ทั้งนี้ฮอนด้า ซิตี้ มียอดจำหน่าย 3,240 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 35.2% และ
ฮอนด้า แจ๊ซ มียอดจำหน่าย 1,055 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 11.5% ในกลุ่ม
รถยนต์นั่งประเภทซับคอมแพคท์

ส่วนฮอนด้า ซีวิคมียอดจำหน่าย 2,115 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 35.5% ในกลุ่ม
รถยนต์นั่งประเภทคอมแพคท์ ขณะที่ ฮอนด้า แอคคอร์ดมียอดจำหน่าย 391 คัน
คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 22.3% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภท D-Segment

และฮอนด้า ซีอาร์วี มียอดจำหน่าย 398 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 14.8%
ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภทSUV/PPV

นอกจากนี้สำหรับยอดจำหน่ายสะสมของฮอนด้าตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2552
มีจำนวนรวม 47,166 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 17.2% ของตลาดรถยนต์โดยรวม
(366,247 คัน) ซึ่งมียอดจำหน่ายลดลง 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (49,850 คัน)

ทั้งนี้ฮอนด้า ซิตี้มียอดจำหน่ายรวม 18,127 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 29.8% และ
ฮอนด้า แจ๊ซ มียอดจำหน่ายรวม 9,115 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 15.0% ในกลุ่ม
รถยนต์นั่งประเภทซับคอมแพคท์

ส่วนฮอนด้า ซีวิคมียอดจำหน่ายรวม 14,524 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 38.1%
ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภทคอมแพคท์

ฮอนด้า แอคคอร์ดมียอดจำหน่ายรวม 2,828 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 28.8%
ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภท D-Segment และฮอนด้า ซีอาร์วี มียอดจำหน่ายรวม 2,571 คัน
คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 14.3% ในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภท SUV/PPV

 

 

 

 

 

—————————-///————————