เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา Nissan Motor Thailand ประกาศว่า กำลังการผลิตของโรงงาน
ในประเทศไทย จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์เริ่มเดือน กรกฎาคม นี้

สืบเนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
หลังจากสำรวจความเสียหาย ปละติดตามเฝ้าดูสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิด พบว่า เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น ส่งผลกับทางบริษัทฯ โดยรวม ลดลงไปเพียงแค่ไม่ถึง 20 เปอร์เซนต์

และเมื่อสถานการณ์ภาพรวม กลับมาอยู่ในระดับปกติแล้ว Nissan Motor Thailand จึงขอแจ้ง
ให้ทราบว่า กำลังการผลิตของบริษัทฯ กลับเข้าสู่ภาวะปกติเต็มกำลังในเดือนกรกฎาคมนี้  โดย
รวมถึงการปฏิบัติงานในการทำงานในเวลาปกติและการทำงานล่วงเวลาในสายการผลิต

และนั่นหมายความว่า การซื้อขาย และสั่งจองรถยนต์ Nissan ทุกรุ่น ที่โชว์รูมทุกแห่งทั่วประเทศ
จะกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติด้วยเช่นเดียวกัน

Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd. announces its production capacity shall resume 100 percent
in this coming July.

With an overall impact of less than 20 percent so far, Nissan is delighted to confirm the normal
production capacity will be resumed fully and surely starting July 1st.  This includes normal
operation and overtime working shifts.  Customers can be confident to purchase Nissan’s cars
at any showroom.

————————————-///————————————