รายงานยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ เดือนกันยายน 2557

alt

ยอดขายรถยนต์รวมทุกประเภท

alt

——————————————————————————————————————-

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม ECOCAR

alt

ยอดขายสะสมรถกลุ่ม ECOCAR เดือนมกราคม-กันยายน 2557

alt

——————————————————————————————————————- 

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม B-Segment

alt
 
ยอดขายสะสมรถกลุ่ม B-Segment เดือนมกราคม-กันยายน 2557

alt 

——————————————————————————————————————-

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม C-Segment

alt
 
**ยอดจดทะเบียน รย.6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน
หรือที่เรียกกันว่าแท๊กซี่โดยสารในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
” ยอดจดทะเบียนเดือนกันยายน 2557 รวม 714 คัน ” โดยไม่ได้มีการระบุยี่ห้อ

ที่มา: apps.dlt.go.th/statistics_web/statistics.html

ดังนั้นยอดขาย Altis ที่ไม่ใช่ Taxi เดือนกันยายน 2557
2,757 – 714 = หรือประมาณ 2,043 คัน

สถิติจดทะเบียน รย.6 สะสมเดือนมกราคม-กันยายน 2557
มกราคม 57 = 191 คัน
กุมภาพันธ์ 57 = 591 คัน
มีนาคม 57 = 1,010 คัน
เมษายน 57 = 806 คัน
พฤษภาคม 57 = 785 คัน
มิถุนายน 57 = 716 คัน
กรกฎาคม 57 = 757 คัน
สิงหาคม 57 = 582 คัน
กันยายน 57 = 714 คัน

รวมทั้งสิ้น 6,152 คัน

เมื่อเปรียบเทียบยอดขาย Altis ตั้งแต่เดือน มกราคม 57 – กันยายน 57 = 27,142 คัน
คิดสัดส่วนเป็น Taxi ประมาณ 20 % ของยอดขายสะสมโดยรวม

ยอดขายสะสมรถกลุ่ม C-Segment เดือนมกราคม-กันยายน 2557

alt

——————————————————————————————————————- 

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม D-Segment 

alt 

 ยอดขายสะสมรถกลุ่ม D-Segment เดือนมกราคม-กันยายน 2557

alt

——————————————————————————————————————- 

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม Mini-MPV

alt

ยอดขายสะสมรถกลุ่ม Mini-MPV เดือนมกราคม-กันยายน 2557

alt

——————————————————————————————————————-

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม SubCompact-SUV

alt

ยอดขายสะสมรถกลุ่ม SubCompact SUV เดือนมกราคม-กันยายน 2557

alt

——————————————————————————————————————-

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม SUV

alt

ยอดขายสะสมรถกลุ่ม SUV เดือนมกราคม-กันยายน 2557

alt

——————————————————————————————————————-

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม กระบะ 1 ตัน

alt

ยอดขายสะสมรถกลุ่ม กระบะ 1 ตัน เดือนมกราคม-กันยายน 2557

alt

——————————————————————————————————————-

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม กระบะดัดแปลง (PPV)

alt

ยอดขายสะสมรถกลุ่ม กระบะดัดแปลง PPV  เดือนมกราคม-กันยายน 2557

alt

แสดงความคิดเห็นเชิญที่นี่ >> // กระทู้แสดงความคิดเห็น Sales Report ยอดขายรถยนต์ ก.ย.57 แบ่งตาม Segment //