รายงานยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเดือนสิงหาคม 2557

alt

ยอดขายรถยนต์รวมทุกประเภท

alt

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม Ecocar

alt

ยอดขายสะสมกลุ่ม Ecocar เดือนมกราคม-สิงหาคม 2557

alt

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม B-segment

alt

ยอดขายสะสมกลุ่ม B-segment เดือนมกราคม-สิงหาคม 2557

alt


ยอดขายรถยนต์กลุ่ม C-segment

alt

ยอดขายสะสมกลุ่ม C-segment เดือนมกราคม-สิงหาคม 2557

alt

*Hyundai Elantra Minorchange ยังไม่เริ่มส่งมอบให้ลูกค้าในเดือนนี้
**ยอดจดทะเบียน รย.6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน
หรือที่เรียกกันว่าแท๊กซี่โดยสารในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
” ยอดจดทะเบียนเดือนสิงหาคม 2557 รวม 582 คัน ” โดยไม่ได้มีการระบุยี่ห้อ

ที่มา: apps.dlt.go.th/statistics_web/statistics.html

ดังนั้นยอดขาย Altis ที่ไม่ใช่ Taxi เดือนสิงหาคม 2557
2,725 – 582  = หรือประมาณ 2,143 คัน

สถิติจดทะเบียน รย.6 สะสมเดือนมกราคม-สิงหาคม 2557
มกราคม 57 = 191 คัน
กุมภาพันธ์ 57 = 591 คัน
มีนาคม 57 = 1,010 คัน
เมษายน 57 = 806 คัน
พฤษภาคม 57 = 785 คัน
มิถุนายน 57 = 716 คัน
กรกฎาคม 57 = 757 คัน
สิงหาคม 57 = 582 คัน

รวมทั้งสิ้น 5,438 คัน

เมื่อเปรียบเทียบยอดขาย Altis ตั้งแต่เดือน มกราคม 57 – สิงหาคม 57 =  24,385 คัน
คิดสัดส่วนเป็น Taxi ประมาณ 20 % ของยอดขายสะสมโดยรวม

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม D-segment

alt

(หมายเหตุ: ยอดขาย Honda Accord ประจำเดือนสิงหาคม 2557 แบ่งออกเป็นรุ่นเครื่องธรรมดา 462 คันและรุ่น Hybrid 304 คัน)

ยอดขายสะสมกลุ่ม D-segment เดือนมกราคม-สิงหาคม 2557

alt


ยอดขายรถยนต์กลุ่ม SubCompact SUV (B-SUV)

alt

ยอดขายสะสมกลุ่ม SubCompact SUV (B-SUV) เดือนมกราคม-สิงหาคม 2557

alt


ยอดขายรถยนต์กลุ่ม SUV

alt

ยอดขายสะสมกลุ่ม SUV เดือนมกราคม-สิงหาคม 2557

alt

*Kia Sorento N/A = ยังไม่ได้รับข้อมูลตัวเลขยอดขาย

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม Mini MPV

alt

ยอดขายสะสมกลุ่ม Mini MPV เดือนมกราคม-สิงหาคม 2557

alt

ยอดขายรถยนต์กลุ่มกระบะ 1 ตัน (1Ton Pick-up)

alt

ยอดขายสะสมกลุ่มกระบะ 1 ตัน (1Ton Pick-up) เดือนมกราคม-สิงหาคม 2557

alt

*Nissan NP300 Navara เริ่มส่งมอบประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2557
ยอดรวม 1,149 คัน โดยแบ่งเป็น Navara 716 คัน และ NP300 Navara 433 คัน


ยอดขายรถยนต์กลุ่มกระบะดัดแปลง (PPV)

alt

ยอดขายสะสมกลุ่มกระบะดัดแปลง (PPV) เดือนมกราคม-สิงหาคม 2557

alt

แสดงความคิดเห็น เชิญที่นี่ >>  // กระทู้แสดงความคิดเห็น Sales Report เจาะลึก รายงานยอดขายรถยนต์เดือนสิงหาคม 2557 แบ่งตาม Segment //

.