รายงานยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ เดือนตุลาคม 2557

alt

ยอดขายรถยนต์รวมทุกประเภท

alt

——————————————————————————————————————-

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม ECOCAR

alt

ยอดขายสะสมรถกลุ่ม ECOCAR เดือนมกราคม-ตุลาคม 2557

alt

——————————————————————————————————————- 

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม B-Segment

alt

ยอดขายสะสมรถกลุ่ม B-Segment เดือนมกราคม-ตุลาคม 2557

alt

——————————————————————————————————————- 

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม C-Segment

alt

**ยอดจดทะเบียน รย.6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน
หรือที่เรียกกันว่าแท๊กซี่โดยสารในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
” ยอดจดทะเบียนเดือนตุลาคม 2557 รวม 597 คัน ” โดยไม่ได้มีการระบุยี่ห้อ

ที่มา: apps.dlt.go.th/statistics_web/statistics.html

ดังนั้นยอดขาย Altis ที่ไม่ใช่ Taxi เดือนตุลาคม 2557 
2,291 – 597 = หรือประมาณ 1,694 คัน

สถิติจดทะเบียน รย.6 สะสมเดือนมกราคม-ตุลาคม 2557
มกราคม 57 = 191 คัน
กุมภาพันธ์ 57 = 591 คัน
มีนาคม 57 = 1,010 คัน
เมษายน 57 = 806 คัน
พฤษภาคม 57 = 785 คัน
มิถุนายน 57 = 716 คัน
กรกฎาคม 57 = 757 คัน
สิงหาคม 57 = 582 คัน
กันยายน 57 = 714 คัน
ตุลาคม 57 = 597 คัน

รวมทั้งสิ้น 6,749 คัน

เมื่อเปรียบเทียบยอดขาย Altis ตั้งแต่เดือน มกราคม 57 – ตุลาคม 57 = 29,433 คัน 
คิดสัดส่วนเป็น Taxi ประมาณ 20 % ของยอดขายสะสมโดยรวม

ยอดขายสะสมรถกลุ่ม C-Segment เดือนมกราคม-ตุลาคม 2557

alt

——————————————————————————————————————- 
 
ยอดขายรถยนต์กลุ่ม D-Segment 

alt

 ยอดขายสะสมรถกลุ่ม D-Segment เดือนมกราคม-ตุลาคม 2557 

alt 

——————————————————————————————————————-

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม Mini-MPV 

alt

ยอดขายสะสมรถกลุ่ม Mini-MPV เดือนมกราคม-ตุลาคม 2557

alt

——————————————————————————————————————-

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม SubCompact-SUV

alt

ยอดขายสะสมรถกลุ่ม SubCompact SUV เดือนมกราคม-ตุลาคม 2557

alt

——————————————————————————————————————-

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม SUV

alt

ยอดขายสะสมรถกลุ่ม SUV เดือนมกราคม-ตุลาคม 2557

alt
 
——————————————————————————————————————-

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม กระบะ 1 ตัน

alt

ยอดขายสะสมรถกลุ่ม กระบะ 1 ตัน เดือนมกราคม-ตุลาคม 2557 

alt 

——————————————————————————————————————-

ยอดขายรถยนต์กลุ่ม กระบะดัดแปลง (PPV) 

alt

ยอดขายสะสมรถกลุ่ม กระบะดัดแปลง PPV  เดือนมกราคม-ตุลาคม 2557 

alt

——————————————————————————————————————-

แสดงความคิดเห็นเชิญที่นี่ >> // กระทู้แสดงความคิดเห็น Sales Report ยอดขายรถยนต์เดือนต.ค.57 แบ่งตาม Segment //